Tematem pierwszego posiedzenia Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Białostockiej była Nowa Ewangelizacja w archidiecezji.

W pierwszej części zebrania przedstawiono sprawozdanie z I Ogólnopolskiego  Kongresu Diecezjalnych Rad Duszpasterskich, który odbył się w Licheniu w dniach 22-23 września 2012 r. i omówiono List Apostolski Benedykta XVI Porta Fidei, ogłaszający Rok Wiary.

Przedstawiono także ważniejsze informacje dotyczące obrad Synodu Biskupów na temat Nowej Ewangelizacji, który odbył się w Watykanie w październiku br. oraz podstawowe założenia Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2012/2013 „Być solą ziemi”

W drugiej części spotkania miała miejsce dyskusja na temat sytuacji Kościoła białostockiego oraz wyzwań duszpasterskich, jakie należy podjąć we współczesnych, trudnych czasach. Członkowie Rady uznali, że zachodzi potrzeba przedyskutowania problemu katechizacji dorosłych oraz współpracy poszczególnych ruchów i wspólnot działających w Archidiecezji Białostockiej.


Potrzebę powoływania Diecezjalnych Rad Duszpasterskich wyrażono podczas Soboru Watykańskiego II w dokumencie Christus Dominus, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele oraz w różnych dokumentach nauczania posoborowego. Diecezjalna Rada Duszpasterska jest organem doradczym Biskupa diecezji (Kan. 511 KPK). Jej członkowie reprezentują różne środowiska aktywne w życiu Kościoła lokalnego. Rada złożona z wiernych świeckich oraz duchownych ma śledzić sprawy związane z duszpasterstwem Kościoła lokalnego, rozważać je i formułować praktyczne wnioski oraz rady.