W liturgii modlono się za śp. Bożenę Drewnowską, długoletnią katechetkę, która odeszła do Domu Ojca 24 lipca br. osierocając czwórkę dzieci.

Podczas dorocznego spotkania formacyjnego Abp Edward Ozorowski wręczył dyplomy Minister Secundum Dispensationem Dei przyznawanych od ubiegłego roku za znaczący wkład w katechizację i edukację. W tym roku wyróżnienie to otrzymały trzy katechetki: Halina Górska, Waleria Kondzior i Ewa Pereszczako. 
Następnie katecheci wysłuchali konferencji ks. Sergiusza Orzeszko IBP, pt. ?Joga to nie droga do Boga?. Prelegent wskazał na współczesne zagrożenia duchowe w Polsce, które związane są z kultami pochodzącymi z  Dalekiego Wschodu ? buddyzmem i hinduizmem. Wskazując na podstawowe założenia ich filozofii przedstawił na czym polega wiara w reinkarnację i wędrówkę dusz, którą propagują w Polsce m.in. należący do ruchu Hare Kriszna. Prelegent zestawił także chrześcijańskie rozumienie człowieczeństwa, bóstwa, natury, wszechmocy i zbawienia w wierze chrześcijańskiej z naukami wschodnich guru. 
Opowiedział o swoim negatywnym doświadczeniu pobytu w jednej ze wspólnot ?krisznowców?, stosującej synkretyzm religijny, tzn. dodającej do wierzeń hinduistycznych elementy objawienia chrześcijańskiego. Apelował do katechetów o czujność, wskazując na niepokojące objawy, które mogą świadczyć o bezkrytycznym zainteresowaniu czy wręcz fascynacji młodych ludzi filozofią Wschodu. ?Nie wystarczy powiedzieć jedynie, że coś jest złe. Musicie zdobyć fachową i merytoryczną wiedzę, aby ich przestrzec. Musicie nie tylko nauczać, ale także tych młodych ludzi chronić? ? mówił ks. Orzeszko.
 W drugiej części spotkania prelegenci duchowni i świeccy podzielili się swoimi pozytywnymi doświadczeniami pracy w katechezie. Pokazana została działalność na terenie archidiecezji białostockiej m.in. Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, Eucharystycznego Ruchu Młodych i szkolnych kół KSM.
Na zakończenie spotkania Abp Edward Ozorowski podkreślając rolę i potrzebę katechezy szkolnej mówił: ?Jeżeli w Polsce daje się zauważyć osłabienie wiary,  to między innymi dzieje się tak dlatego, że całe pokolenia rodziców nie miały katechezy w szkole i dlatego dziś nie widzą oni potrzeby, by systematycznie uczyć swoje dzieci. Dlatego też katechizując dzieci trzeba jednocześnie katechizować rodziców, gdyż to ostatecznie w środowisku domowym rozpoczyna się i wzrasta wiara?.
Metropolita nawiązując do wygłoszonego referatu wskazał, że wśród współczesnych zagrożeń duchowych najgroźniejsze wydaje się zjawisko liberalizmu i indywidualizmu. Przypominając o rozpoczynającym się w październiku roku wiary jeszcze raz przypomniał jego cel: ?ożywienie wiary tam, gdzie stała się ona martwa i wprowadzenie wiary w te obszary, w których ona zanikła?. 
Dziękując zaś katechetom za pełnioną posługę, zaapelował do nich o ciągłe budowanie wspólnoty pomiędzy sobą i z Kościołem powszechnym. Błogosławiąc wszystkim na nowy rok szkolny życzył ?entuzjazmu płynącego z wiary w Jezusa Chrystusa?.
Dzień Katechetyczny poprzedzający nowy rok szkolny jest stałym punktem formacji duchowej i intelektualnej katechetów w archidiecezji białostockiej. Spotykają się oni na wspólnej Eucharystii, a następnie uczestniczą w konferencjach omawiających aktualne zagadnienia z zakresu nauczania religii w szkole. W archidiecezji białostockiej w nowym roku szkolnym uczyć będzie ponad 490 katechetów: 160 z nich to księża, 30 siostry zakonne, a pozostali to katecheci świeccy.