15-087 Białystok
ul. Kościelna 1A

Biuro Prasowe jest częścią Centrum Informacji i Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Białostockiej. Wspiera ono rzecznika prasowego archidiecezji w przygotowaniu i przekazywaniu materiałów i oświadczeń dla mediów. Zajmuje się ponadto informowaniem o działalności i życiu Kościoła lokalnego, publikowaniem oficjalnych oświadczeń dla mediów, a także organizacją konferencji prasowych i briefingów w związku z wydarzeniami w archidiecezji.


Dyrektor Biura Prasowego i Rzecznik Prasowy Archidiecezji Białostockiej
Ks. dr Andrzej Dębski
tel. 666 016 796
e-mail: lp.laibihcra@kinzcezr