Słowo „jałmużna” pochodzi z języka greckiego i oznacza „miłosierdzie”. Wielki Post to czas szczególny, by wprowadzać czyny miłosierdzia w życie. Rusza „Jałmużna wielkopostna”, symbolem której są skarbonki – pieniądze do nich zebrane przeznaczone zostaną na pomoc osobom chorym i starszym.

Jałmużna Wielkopostna to datki zbierane do „Skarbonek Miłosierdzia” - przez dzieci i młodzież, dorosłych, całe rodziny – każdego, kto rezygnując z drobnych przyjemności i zakupów, chce pomóc osobom starszym i chorym. - Jałmużna jako pokuta wewnętrzna, funkcja wychowawcza DOKOŃCZYĆ MYŚL - powiedział ks. Adam Kozikowski, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

W 2018 roku Caritas Archidiecezji Białostockiej przygotowała 20 tysięcy „Skarbonek Miłosierdzia”. Są dostępne w parafiach, w szkołach - na lekcjach religii oraz w siedzibie Caritas, przy Warszawskiej 32 w Białymstoku.

W tym roku pieniądze zebrane w ramach Jałmużny Wielkopostnej Caritas Archidiecezji Białostockiej przeznaczy na podopiecznych Centrum Pomocy Samarytanin. – Tylko w 2017 roku wydaliśmy ponad 5300 paczek żywnościowych dla prawie 9 tysięcy osób. Większość z nich to osoby starsze. Potrzeby nie maleją, a ceny jedzenia rosną, dlatego pieniądze zebrane w czasie Wielkiego Postu wydamy na zakup żywności – powiedział ks. Grzegorz Boraczewski, dyrektor Centrum Pomocy Samarytanin Caritas Archidiecezji Białostockiej.

W 2017 roku białostocka Caritas rozprowadziła 10 tysięcy Skarbonek Miłosierdzia, wierni wrzucili do nich ponad 33 tysiące złotych. Poza Centrum Samarytanin, Caritas pomaga osobom chorym i starszym także poprzez prowadzenie Stacji Opieki (11 tysięcy pacjentów w 2017 roku) i Wypożyczalni sprzętu medycznego (w 2017 r. skorzystało 236 osób).

- Jałmużna Wielkopostna może mieć wiele form. Poza drobnymi datkami wrzucanymi do Skarbonki Miłosierdzia, to także ofiarowanie uwagi i czasu osobom chorym i starszym, czy przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji charytatywnych - dodał ks. Adam Kozikowski, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Jałmużna wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatywna, którą Caritas Kościoła Katolickiego, prowadzą także Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonia Kościoła Ewangelickiego.