Bp Ciereszko błogosławiąc pielgrzymów, z którymi sam wyruszył w drogę, powiedział: „To normalne, że biskup wyrusza ze swoimi wiernymi. Ufam, że wszyscy wyruszają w dobrych nastrojach, z wielką ufnością i nadzieją w  miłosierdzie Boże, bo do Matki Bożej Miłosierdzia idziemy”.

Zachęcił przy tym do duchowego pielgrzymowania wszystkich, którzy nie mogli wyruszyć osobiście, a w imieniu wszystkich pielgrzymów zapewnił o  modlitwie za tych, którzy pozostali domach. „Proszę Boga, aby nas prowadził, aby Maryja do której idziemy czuwała nad nami, abyśmy w tym czasie doznawali wstawiennictwa naszych wielkich świętych: św. Jana Pawła II, bł. ks. Michała Sopoćki, naszych świętych patronów” – dodał bp Ciereszko.

W homilii ks. Jerzy Ostrowski, autor tegorocznych konferencji pielgrzymkowych, podkreślił, że pielgrzymka jest szczególnym czasem doświadczania obecności Boga i wewnętrznej przemiany. Przypomniał, że  Ostra Brama jest miejscem, do którego wędrowały całe pokolenia Polaków i do którego, tak jak nasi przodkowie wciąż wędrujemy, aby się modlić przed wizerunkiem Matki Miłosierdzia.

Kaznodzieja ukazał niepowtarzany charakter Wilna, w którym żyło, działało i tworzyło wiele wybitnych osób. Przypomniał dzieje miasta zwłaszcza w trudnych dla Polski czasach oraz historyczny związek archidiecezji białostockiej i białostockiej kopii obrazu Matki Miłosierdzia z Ostrobramskim Sanktuarium.

Ks. Ostrowski zaznaczył dziękczynny charakter tegorocznego pielgrzymowania: „Nie zapomnijcie podziękować Matce miłosierdzia za św. Jana Pawła II” – wzywał, wspominając jak wielkie nabożeństwo do Matki Bożej Ostrobramskiej żywił Papież Polak.

Tegoroczna pielgrzymka będzie przebiegała pod hasłem: „Kto wierzy nigdy nie jest sam”. „Wiara jest fundamentem naszego życia, dlatego podczas pielgrzymki będziemy się zastanawiali nad obecnością Chrystusa w naszym życiu. Gdy On jest z nami nigdy nie jesteśmy sami – kiedy słuchamy jego słowa, kiedy działa w sakramentach, kiedy jest obecny w naszych rodzinach, środowiskach pracy, w naszym społeczeństwie” - powiedział ks. Łukasz Żuk, kierownik pielgrzymki.

Ks. Żuk wyjaśnił szczególny charakter tegorocznego pielgrzymowania: „Naszą w wędrówką pragniemy dziękować za kanonizację Jana Pawła II. Nowym elementem w tym roku są papieskie homilie i katechezy, które będą odczytywane. Będziemy rozważali z Janem Pawłem II dekalog, ponieważ większość pielgrzymów należy do tego pokolenia, które pamięta i  doświadcza mocy Bożej i łask naszego Papieża” - powiedział.

Kapłan przypomniał także, że specyfiką białostockiej pielgrzymki do  Wilna jest fakt, że wśród pątników są katolicy z różnych stron Polski i  świata, w tym roku m.in. z Warszawy, Krakowa, Zakopanego, Gdyni, Gdańska, Lublina, z USA i Danii, ale także pielgrzymi różnych wyznań. Dotyczy to także osób, które przyjmują pielgrzymów na terenie Białorusi i Litwy. „Już nie możemy mówić, że jest to białostocka pielgrzymka. Staje się ona ogólnopolską, choć jest to promocja dla naszej archidiecezji” – dodał.

Pątnikom towarzyszy w drodze ośmiu kapłanów, tyle samo kleryków i dwie siostry zakonne. „Z roku na rok liczba pielgrzymów wzrasta. W tym roku miło zaskoczył nas swoją decyzją bp Henryk. To jest chyba swoisty ewenement w Polsce, że od pierwszego do ostatniego dnia z wiernymi pielgrzymuje biskup. Nie rozgłaszaliśmy tego, nie ściągaliśmy tym faktem pielgrzymów, żeby podnieść frekwencję. To jest nowość i cieszymy się, że nasz Pasterz jest z nami” – powiedział kierownik pielgrzymki.

Pątnicy podejmują trud wędrówki w różnych intencjach: dziękując za  otrzymane łaski, prosząc o zdrowie czy Boże błogosławieństwo w szkole lub pracy. Ci, którzy brali udział w poprzednich pielgrzymkach, podkreślają, że wszędzie są bardzo serdecznie witani i przyjmowani. Mówią o staropolskiej gościnności na Kresach.

- Idę już kolejny raz. Z tego pielgrzymowania czerpię siły na cały rok. W tym roku tym bardziej cieszy mnie obecność z nami biskupa Henryka. To  taki znak Bożego miłosierdzia nad nami - powiedziała jedna z pątniczek.

Do Ostrej Bramy pielgrzymi dotrą 24 sierpnia po południu. Oficjalnie pielgrzymka zakończy się 25 sierpnia Mszą św. o godz. 10.00 w katedrze wileńskiej, której przewodniczyć będzie bp Ciereszko oraz pielgrzymi archidiecezji białostockiej, którzy do Wilna dotrą autokarami lub własnymi środkami transportu.

Pielgrzymi w ciągu 9 dni pokonają blisko 300 kilometrów, idąc przez tereny Polski, Białorusi i Litwy. W Grodnie dołączy do nich ponad stuosobowa grupa pątników z Białorusi wraz z kapłanami. Dwa etapy pielgrzymki prowadzą Polskę, cztery dni pielgrzymi idą przez Białoruś i  trzy dni przez Litwę. Najkrótszy etap pielgrzymki wynosi 21 km i  obejmuje trasę z Kuźnicy Białostockiej do Grodna, najdłuższy odcinek - 44 km - pokonają pielgrzymi na Białorusi, z Nowego Dworu do Radunia. Tradycją ubiegłych lat, pątnicy nawiedzą wszystkie kościoły i cerkwie znajdujące się na szlaku ich pielgrzymowania.