Arcybiskup Metropolita podkreślił, że funkcje obejmowane zarówno w parafiach, jak i w Seminarium są bardzo ważne: „Proboszcz jest tym, który powinien organizować życie duszpasterskie w parafii, dlatego powinien charakteryzować się postawą odpowiedzialności i otwartości”.

„Proboszcz powinien nieustannie wychodzić do ludzi, nie czekając, aż ludzie do niego przyjdą. Na wzór Jezusa powinien szukać człowieka, by przyprowadzić go do owczarni Chrystusowej – takiej postawy ludzie oczekują od kapłana. Chciałbym, by wierni mogli czuć się w parafii jak we własnym domu” – mówił Arcybiskup, wskazując na konieczność współpracy ze świeckimi. Prosił, by nowo nominowani dostrzegali wszelkie dobro, które w danym miejscu się dzieje, umieli je podjąć i kontynuować.

Nowym proboszczom życzył otwartości na Ducha Świętego, towarzyszenia Jego łaski, ubogacenia mądrością i odczytywania pod Jego natchnieniem właściwych dróg działania.


Proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konowałach został ks. Wojciech Kraśnicki, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Supraślu (obejmie parafię 1 lipca).

Proboszczem parafii pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej został ks. kan. dr Bogusław Kieżel, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konowałach (obejmie parafię 1 lipca).

Proboszczem parafii pw. NMP Częstochowskiej w Rynkach został ks. kan. mgr Grzegorz Boraczewski, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej (obejmie parafię 29 lipca).

Proboszczem parafii pw. NMP Królowej Polski w Boguszewie został ks. mgr Grzegorz Nienałtowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. świętych Piotra i Pawła w Suchowoli (obejmie parafię 26 sierpnia).

Proboszczem parafii pw. NMP Królowej Polski w Supraślu został ks. mgr Wiesław Kulesza, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Tryczówce (obejmie parafię 8 lipca).

Proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaświłach został ks. mgr Andrzej Kramkowski, dotychczasowy dyrektor administracyjny Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku (obejmie parafię 29 lipca).

Proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Tryczówce został ks. kan. mgr Zbigniew Gwiazdowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Floriana w Białymstoku i kustosz Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku (obejmie parafię 8 lipca).


Arcybiskup Metropolita wręczył również inne nominacje.

Ks. mgr Robert Markuszewski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaświłach, został skierowany do pracy duszpasterskiej w Irlandii.

Ks. mgr Marek Wojszko, dotychczasowy proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Boguszewie, został wikariuszem parafii pw. św. Karola Boromeusza w Białymstoku.

Ks. mgr Dariusz Gutowski, dotychczasowy zastępca dyrektora administracyjnego Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i dyrektor Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego w Studzienicznej k. Augustowa, został dyrektorem administracyjnym Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

Ks. mgr Leszek Giemza dotychczasowy wikariusz parafii pw. Bolesławy Lament w Białymstoku, został zastępcą dyrektora administracyjnego Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i dyrektorem Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego w Studzienicznej k. Augustowa.

Ks. mgr Jerzy Buzun, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej, został ojcem duchownym Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Ks. mgr Marcin Rydzewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku, został skierowany na studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie.