Metropolita Białostocki podkreślał w homilii, że dwie charakterystyczne cechy liturgii Niedzieli Palmowej to wspominanie uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy oraz odczytywanie Męki Pańskiej. „Wjazd z palmami oznacza radość i przekonanie, że Jezus jest Mesjaszem, a więc tym, którego ludzkość oczekiwała i który rzeczywiście niesie każdemu człowiekowi zbawienie” – mówił arcybiskup,  podkreślając, że triumfalny wjazd Chrystusa do Świętego Miasta jest przedsmakiem radości zmartwychwstania.

„Rozważając to, co Bóg uczynił, jednocześnie Go wychwalamy. To jest główny cel odczytywania Męki Pańskiej; aby wczytując się w to, co wówczas się działo, móc odnajdywać Boga pośród naszych codziennych spraw i wysławiać za to, ze okazał się miłosierny i prowadzi nas ku pełni życia” – zaznaczał Abp Ozorowski.

„Na drodze krzyżowej Jezusa zderzyły się ze sobą miłość i niewiedza” – mówił. Przypomniał, że jest to problem dotyczący każdego człowieka, gdyż każdy nosi w sobie pragnienie miłości: „Zwykle, gdy mówimy «miłość» zatrzymujemy się na powierzchowności i pragnieniu posiadania drugiego. A prawdziwa miłość zaczyna się wówczas, gdy jesteśmy gotowi oddać za kogoś życie, trwać z nim w jego cierpieniach i bólach, a nawet w jego śmierci. Taką miłość okazał nam Jezus Chrystus” – przypominał hierarcha.

Abp Ozorowski zauważył, że współczesny świat „żyje pragnieniem miłości, ale „niewiedza o niej powoduje wiele spustoszenie, i to nie tylko w krajach islamskich, gdzie dżihadyści mordują chrześcijan za to, że są wyznawcami Chrystusa, ale także i w Europie i w Polsce, gdzie wielu za życiowy cel stawia sobie stanowiska i pieniądze, łatwe życie, do których dążąc, zaczyna niszczyć innych”.

„Niewiedza, w jakiej Żydzi pojmali Jezusa Chrystusa i do której przymusili wszystkich ówczesnych zwierzchników to dla nas dziś bardzo wymowna lekcja, jak nie dać się zwieść prądowi czasu, jak nie dać się zwieść wszelkiego rodzaju podszeptom złego” – mówił Metropolita Białostocki.

„Ostatecznie, jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni, gdyż Chrystus umarł za wszystkich i pragnie byśmy kierowali się tym samym duchem. Od tego zależy los świata” – podkreślał, prosząc, by młodzi kierowali swoim życiem lepiej niż ci, którzy współcześnie rządzą Polską.

Na zakończenie zachęcał młode pokolenie, które jest przyszłością narodu i Kościoła, aby „nie uciekało z kraju i nie szukało łatwej drogi, ale aby razem z Chrystusem potrafiło wejść na Golgotę”.

Uroczystości Niedzieli Palmowej rozpoczęły się na placu przed archikatedrą, gdzie odbył się koncert zespołu „Ezechiasz” oraz konkurs na najpiękniejszą palmę. Po jego rozstrzygnięciu rozpoczęła się liturgia Niedzieli Palmowej.

Przed Mszą św. Bp Henryk Ciereszko poświęcił przyniesione palmy, a diakon odczytał  fragment Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy.

W ramach diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży, zorganizowanych przez Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży "Betania", w sobotę od godzin porannych trwało spotkanie w Zespole Szkół Katolickich. Poprowadzili je raperzy Jacek i Piotr z zespołu „Wyrwani z niewoli”. Dzielili się oni swoim świadectwem nawrócenia, doświadczeniem działania Chrystusa w ich życiu, a także dzielili się tworzoną przez nich muzyką.

Następnie, podczas koncertu uwielbienia, osobiste doświadczenie i świadectwo wiary przekazał młodym perkusista Witek Wilk, który mówi o sobie, że jest „człowiekiem głoszącym Ewangelię gdzie się tylko da zawodowo”.

Podczas Mszy św., poprzedzającej Misterium Męki Pańskiej pt. „Męka Pańska na gitarę, perkusję i piasek”, Bp Henryk Ciereszko, nawiązując do tegorocznego hasła ŚDM „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8), zachęcał: „Przyjdźcie do Chrystusa, bo to On jest źródłem radości, szczęścia , pokoju i czystości serca”.

Diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży zostały zorganizowane przy współpracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Honorowym patronatem inicjatywę objęli Abp Edward Ozorowski oraz prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. W przygotowanie uroczystości zaangażowana była Rada Duszpasterska ds. Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Białostockiej oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku.