W homilii ks. prał. Dariusz Mateuszuk, kapelan Państwowej Straży Pożarnej Ochotniczych Straży Pożarnych na Miasto Białystok i Powiat Białostocki, podkreślał, jaką wagę w życiu chrześcijanina ma odważne i konsekwentne pójście za Chrystusem, bycie świadkiem prawdy Jego Ewangelii. 

Przypominając życie św. Floriana – patrona strażaków, kaznodzieja wskazywał, że zaufanie Chrystusowi pozwoliło męczennikowi pierwszych wieków chrześcijaństwa odkryć prawdę o sobie i szczęście „płynące z czystości sumienia i wewnętrznego spokoju oraz z prawdziwej wolności, pomimo realnej groźby śmierci. „Florian uwierzył Chrystusowi tak mocno, że znikły dylematy jego ludzkich rozterek i wyborów. Był wierny służbie Imperium Rzymskiego, ale do granicy własnego sumienia i miłości wobec Boga” – mówił. 

Ks. Mateuszuk zachęcał obecnych na Eucharystii, aby miejsce pracy czynili miejscem apostolatu, a także spełniania swojego życiowego i zawodowego powołania. „Powinno się to przejawiać w prawości na co dzień, w uczciwości, skrupulatności, w ewangelicznej przejrzystości czynów” – wyjaśniał. 

Prosił, aby w wykonywanej służbie strażacy starali się o poszanowanie godności, unikali zawiści i chciwości, które zawsze prowadzą do podziałów i krzywdy, zabiegali o prawdę, która „rodzi nadprzyrodzone dobro i pomaga usłyszeć głos Boga”. Apelował o szczególną troskę o wypowiadane słowa i wzajemną dobrą komunikację w środowiskach pracy.

Na zakończenie Mszy św. Abp Edward Ozorowski polecił strażaków orędownictwu ich Patrona. Podziękował im za pełnioną służbę, „która jest piękna choć tak trudna, dlatego cieszy się tak wielkim uznaniem społecznym”. Zachęcał, aby nadal spełniali ją Bogu na chwałę i ludziom na pożytek. 

Podczas Eucharystii ks. prał. Andrzej Kakareko, kanclerz Kurii Metropolitalnej Białostockiej wręczył ks. Wojciechowi Ejsmontowi dekret nadający mu godność kanonika honorowego Kolegiackiej Kapituły Krypniańskiej. 

We wspólnej modlitwie uczestniczyli kapelani Straży Pożarnej i innych służb mundurowych, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz, dowództwo Straży Pożarnej, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych oraz liczni strażacy wraz z rodzinami.  Wśród zaproszonych gości byli generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej SP, przedstawiciele służb ratowniczych Republiki Litwy i Republiki Białoruś. Obchody uświetniła swoim występem Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w Suchowoli oraz Podlaska Kompania Honorowa PSP.

Dalsza część obchodów odbywała się na dziedzińcu Pałacu Branickich, gdzie wręczane były odznaczenia, wyróżnienia i awanse dla strażaków i osób zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej z Białegostoku i województwa podlaskiego. 

Na dziedzińcu przed pałacem można było także zobaczyć zabytkowy i nowoczesny sprzęt strażacki.