W homilii ks. kan. Andrzej Kozakiewicz, wspominając obchodzoną przed dwoma dniami uroczystość Wszystkich Świętych przypomniał, że w niej Kościół "prezentuje nam mieszkańców swojego domu, świętych i błogosławionych z Maryją, ich Królową, ukazując nam cel ziemskiego pielgrzymowania". Przywołując misję Chrystusa na ziemi wskazał na Apostołów i ich następców, których "gromadził wokół siebie, nauczał, czynił znaki i cuda, objawiał wobec nich swoją chwałę. Jezus pragnął, aby kontynuowali oni nauczanie rzesz ludzi pragnących zbawienia".

W obecnych czasach Chrystusową misję wypełniają biskupi, jako następcy Apostołów, oraz ich współpracownicy, prezbiterzy. Czas ziemskiej wędrówki jest dla nich etapem, w którym "czerpiąc z miłości Boga, kierowani miłością do bliźnich i troską o ich zbawienie, nauczają i karmią ich Słowem i Chlebem Eucharystycznym. Nieraz też i chlebem powszednim. Opatrują i umacniają zranionych na duszy i ciele, napominają błądzących, modlą się razem z nimi".

Wielu z nich zakończyło już swoją ziemską wędrówkę. Wśród nich warto wymienić biskupów i arcybiskupów Kościoła Białostockiego: Romualda Jałbrzykowskiego, Adama Sawickiego, Władysława Suszyńskiego, Henryka Gulbinowicza, Edwarda Kisiela i Wojciecha Ziembę. Oprócz nich nie można zapomnieć "wielkiej rzeszy prezbiterów, wielkich duchem i intelektem, pełnych ewangelicznego zapału, z naszym Błogosławionym, ks. Michałem Sopoćko. (…) Pracując nieraz w trudnych warunkach dokonywali Bożych dzieł. Wychodzili do codziennej posługi, służyli rzeszom wiernych w świątyniach, salach katechetycznych, szkołach, szpitalach i wielu innych miejscach. Troszczyli się o domy Boże wnosili je, remontowali, przypłacając nieraz swoim zdrowiem i życiem".

Kończąc, Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego modlił się słowami bł. ks. Michała Sopoćki prosząc o "wielkich duchem biskupów i prezbiterów, oddanych bez reszty Bogu, wiernemu ludowi i naszej Ojczyźnie". "Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany nie został pominięty. Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów! Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz Twojej chwały. Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha, którego wylałeś na Apostołów! Amen".

Kapłani, którzy odeszli do wieczności w minionym roku: ks. Zenon Klepacki, ks. Krzysztof Rogożyński, ks. kan. Wacław Dudziuk, ks. Sławomir Ostrowski, ks. inf. Zygmunt Lewicki, ks. Jerzy Rydzewski SDB, ks. Wojciech Rosłan, ks. kan. Józef Krysiewicz.

Na zakończenie Eucharystii jej uczestnicy wraz z Arcybiskupem Metropolitą odmówili modlitwę za zmarłych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane. Następnie celebransi i wierni udali się o krypty katedralnej, gdzie przy grobie pierwszego Metropolity Białostockiego, Abp. Edwarda Kisiela odśpiewano modlitwę „Salve Regina”.