W homilii bp Ciereszko podkreślił, że Jezus, zapraszając nas, byśmy sprawowali Najświętszą Ofiarę „na Jego pamiątkę”, pragnie obdarowywać nas łaską przemiany, odnawiania w dobru, odnajdywania się w Jego miłości okazanej nam aż po ofiarę krzyża. Jest to największy dar udzielony nam od Boga, bo w nim, dziś i teraz, dopełnia się dar naszego zbawienia.

Nawiązując do hasła przeżywanego obecnie pod hasłem „Wierzę w Kościół” roku duszpasterskiego przypomniał nauczanie św. Jana Pawła II o tym, że Kościół żyje dzięki Eucharystii. „Bez niej Kościół byłby rzeczywistością fikcyjną, stowarzyszeniem czysto ludzkim, bez więzi z Bogiem, bez celu, jakim jest prowadzenie jego członków do zbawienia” – mówił, wyjaśniając, że wiara w Kościół ściśle wiąże się z wiarą w Eucharystię.

Dlatego zachęcał do „rachunku sumienia” z osobistego zaangażowania w uczestnictwo we Mszy św. „Tajemnica Eucharystii powinna przenikać całe nasze życie. To dlatego Jezus, tak jak do uczniów w Wieczerniku, tak i do nas dzisiaj, kieruje słowa: «Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem». Co mieli czynić uczniowie po przeżyciu Ostatniej Wieczerzy, a pierwszej Eucharystii, dopełnionej przez samego Chrystusa? Co my mamy czynić, gdy wychodzimy z kościoła po Mszy św.? Odpowiedź znajdziemy w geście Jezusa opisanym w dzisiejszej Ewangelii, geście umycia nóg apostołom” – mówił bp Ciereszko.

Wyjaśniał, że każdy z nas będzie inaczej wyrażał w swoim życiu „gest umywania nóg”. „Jakże wiele jest sposobów wyrażania gestów miłości: wysłuchać siebie nawzajem i nawzajem sobie przebaczyć. Nie mówić źle o innych. Wyświadczyć nawet drobną przysługę, w czymś sobie nawzajem dopomóc” – wskazywał.

Prosił w dniu dzisiejszym o szczególną modlitwę w intencji kapłanów, by z oddaniem pełnili swoją służbę w dziele zbawienia.

„Niech ta dzisiejsza celebracja prowadzi nas w naszą codzienność z głęboką wiarą, że Jezus nas zbawił, że jest z nami, ze nad nami czuwa, ale też zaprasza do okazywania Jemu i sobie nawzajem miłości. Bo Eucharystia to miłość Boga obecna dziś pośród nas!” – zachęcał hierarcha.

Po homilii, upamiętniając gest Jezusa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, bp Ciereszko obmył i ucałował nogi dwunastu mężczyznom.

Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament prześniono do tzw. ciemnicy, czyli ołtarza wystawienia, który w katedrze przygotowano w kaplicy Jezusa Miłosiernego. Wierni do późnych godzin wieczornych będą przychodzić tu na adorację, która będzie kontynuowana przez cały jutrzejszy dzień, aż do liturgii Męki Pańskiej.

Śpiewom podczas Mszy św. przewodniczyła schola parafii archikatedralnej „Winnica”.