Na początku sesji ks. Tomasz Sulik, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży, wprowadził słuchaczy w tematykę zagadnienia, zdefiniował „Ustawę Kamilka” oraz przypomniał dotychczas obowiązujące w Kościele białostockim zasady reagowania w przypadku nadużyć dotyczących małoletnich.

Następnie ks. Paweł Żukowski obszernie przedstawił standardy opieki nad małoletnimi w odniesieniu do parafii i działających w niej wspólnot.

Szkolenie zakończył ks. Rafał Kosikowski, sygnalizując główne trudności w procesie wdrażania standardów, wskazując także kierunki ich rozwiązywania.

Po dyskusji, w trakcie której padały pytania zadawane przez uczestników, szkolenie podsumował abp Józef Guzdek, metropolita białostocki, udzielając wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

W lipcu 2023 r. została przyjęta nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw, czyli tzw. Ustawa Kamilka. Z tego tytułu wzrosła rola i odpowiedzialność podmiotów, w których przebywają osoby poniżej 18. roku życia – pojawiła się m.in. konieczność wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Ustawa weszła w życie 15 lutego br., a od 15 sierpnia bieżącego roku, nowe przepisy będą już w pełni egzekwowane przez organy kontrolne, np. instytucje samorządowe, Państwową Inspekcję Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia, które mogą nałożyć karę w przypadku stwierdzenia braku tych procedur.

Zgodnie z tzw. Ustawą Kamilka obowiązek przygotowania i wprowadzenia standardów ochrony małoletnich mają wszystkie podmioty, których działalność w jakimkolwiek stopniu wiąże się z pracą z dziećmi albo w których przebywają lub mogą przebywać dzieci. Dotyczy to placówek opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, religijnych, artystycznych, medycznych, rekreacyjnych, sportowych lub związanych z rozwijaniem zainteresowań, a zatem m.in. szkół, klubów sportowych, placówek ochrony zdrowia, domów dziecka, muzeów i domów kultury, ale też osób prowadzących prywatne korepetycje.

Szkolenie zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym Fundacji św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski.