W homilii  Biskup Ełcki Jerzy Mazur. wskazywał na Maryję jako tę, która prowadzi ludzi do Boga, gdyż w swoim życiu poznała drogę miłości. Podkreślał, że to Maryja uczy niesienia Chrystusa innym, gdyż Kościół jest ze swej natury misyjny oraz jest przewodniczką nadziei i modlitwy. „Niech wpatrywanie się w oblicze Matki Miłosierdzia uczy nas patrzeć jak Ona, wierzyć jak Ona, otwierać się na Boże miłosierdzie jak Ona ” - mówił

„Człowiek nie może żyć bez nadziei. To ona jest mocą człowieka i czyni go mocnym także wśród doświadczeń i przeciwieństw” – podkreślał hierarcha, wskazując na „ludzi na ludzi nadziei”, jakimi byli bł. ks. Jerzy Popiełuszko i bł. Marianna Biernacka.

Bp Mazur zachęcał wiernych do modlitwy różańcowej, od której zależy „nie tylko los poszczególnych osób, ale i przyszłość świata”. „W tej modlitwie ukryta jest wewnętrzna moc. Idźmy w życie z różańcem, złączeni z Maryją, do której szatan nie ma przystępu, a odmieni się życie każdego człowieka i waszych rodzin, zapanuje wiara, miłość i zakwitnie pokój na ziemi. Niech różaniec stanie się waszą ulubiona modlitwą” – prosił.

Zaznaczając, że tegoroczna Nowenna Opieki przebiegała pod hasłem „Maryja, Nauczycielka nawracania się” i swoją tematyką nawiązywała do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2014/2015 pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, mówił: „Kiedy Maryja stanie się dla was Przewodniczką pielgrzymowania, Nauczycielką wiary i nawracania się, wówczas nie będziecie się lękali w  ciemnościach i nie ustaniecie, gdy będzie wam brakowało siły. Modląc się dzisiaj w białostockim sanktuarium, dajcie się ogarnąć miłością i miłosierdziem przez samego Boga. Dajcie się ucałować Matce, która nas zna i kocha, i która mówi do nas: «Czyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie»”.

Kaznodzieja przypomniał, że 16 listopada br. archidiecezja świętuje również 8. rocznicę ingresu do Archikatedry Białostockiej Abp. Edwarda Ozorowskiego. Stąd też na zakończenie liturgii, życzenia i zapewnienia o modlitwie Metropolicie Białostockiemu w imieniu kapłanów archidiecezji oraz Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego przekazał ks. kan. Adam Szot.

Ks. Szot, przywołując dzień ingresu Abp. Ozorowskiego, w którym otrzymał on pastorał przywieziony z Wilna przez Abp. Romualda Jałbrzykowskiego i modlił się przed tym samym co dziś wizerunkiem Matki Bożej Miłosierdzia, podkreślał, że są to „widzialne znaki trwałości Kościoła na ziemi białostockiej, ciągłości Kościoła powszechnego, sukcesji apostolskiej przekazywanej od czasów św. Piotra kolejnym pasterzom, także Wilna i Białegostoku”. Życzył Arcybiskupowi Metropolicie wstawiennictwa Matki Miłosierdzia, potrzebnego zdrowia i łask, aby posługa Pasterza Kościoła białostockiego „wciąż budowała Mistyczne Ciało Chrystusa – Kościół”. 

W dorocznej Nowennie przygotowującej archidiecezję do uroczystości patronalnej uczestniczyli biskupi, wykładowcy i alumni Seminarium Duchownego, osoby konsekrowane oraz pielgrzymujący do archikatedry mieszkańcy poszczególnych dekanatów i parafii wraz ze swymi duszpasterzami .

W czasie nowenny homilie głosili księża biskupi oraz kapłani z dekanatów, które w danym dniu uczestniczyły w Nowennie. W ramach Nowenny przeżywany był 8 listopada Dzień Młodzieży, zwany „Dniem u Mamy”; 9 listopada Dzień Życia Konsekrowanego; 13 listopada Dzień Kapłanów i Liturgicznej Służby Ołtarza oraz 14 listopada Dzień Małżeństw i Rodzin.

Kult Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, na wzór wileński, przeniósł do Białegostoku, metropolita wileński, Abp Romuald Jałbrzykowski. Zmuszony do wyjazdu z Wilna, osiadł przy kościele farnym, późniejszej prokatedrze w Białymstoku. Już jesienią 1945 roku, Arcybiskup zapoczątkował Nowennę Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej. Po nim kult Madonny Ostrobramskiej w Białymstoku podtrzymywali jego następcy: Bp Henryk Gulbinowicz i Bp Edward Kisiel. Po utworzeniu Archidiecezji Białostockiej w 1991 roku, Abp Kisiel obrał Ostrobramską Matkę Miłosierdzia patronką arcybiskupstwa. Jan Paweł II w 1993 roku zezwolił na koronację obrazu, która odbyła się 5 czerwca 1995 roku.