W homilii ks. dr Dariusz Wojtecki podkreślił, że Zesłanie Ducha Świętego jest świętem całego Kościoła, które niesie ze sobą głębokie przesłanie. Zauważył, że Jezus zakładając wspólnotę Kościoła pozostawił mu wielki dar - obecność Ducha Świętego, która jest gwarancją zbawienia. Zaznaczył, że dary, którymi Chrystus nieustannie obdarowuje i umacnia Kościół, to „radość, pokój i przebaczenie”. „Te dary – stwierdził kaznodzieja – są podstawą do prawdziwego i autentycznego rozwoju, czyli rozwoju życia Bożego w nas”.

Ks. Wojtecki przypomniał, że w to - jedno z trzech najważniejszych świąt Kościoła - wpisują się obchody IX. edycji nagrody ku czci św. Izydora Oracza. „Rolnicy to ci, którzy karmią i chronią, którzy swoim życiem i pracą wykazują postawę patriotyczną, miłości Ojczyzny, ziemi i matki” – mówił. Nadmienił, że był to zawsze wysoki stan w społeczeństwie, ceniony i uprzywilejowany również przez samego Jezusa, który odwoływał się do niego w swoim nauczaniu i w licznych przypowieściach.

Kaznodzieja wskazywał, że Kościół w swoim nauczaniu od samego początku uwzględniał „rzeczywistość ludzi ziemi”, również w ostatnim nauczaniu społecznym Kościoła, Benedykta XVI i biskupów polskich. „Ta tematyka zawsze była bliska Kościołowi, choć nie zajmuje się on rozwiązaniami ściśle gospodarczymi, to jednak strzeże praw i godności ludzi uprawiających ziemię, które powinny być przestrzegane” – mówił, podkreślając konieczność poszanowania prawa moralnego również w dziedzinie rolnictwa i gospodarki ziemią.

Eucharystia sprawowana w dniu Zielonych Świąt była centralnym punktem obchodów ku czci Patrona rolników chrześcijańskiej Europy. Przed rozpoczęciem liturgii Metropolita Białostocki uhonorował Medalem św. Izydora Oracza rolników i instytucje Podlasia, które wykazały się szczególnymi zasługami dla rolnictwa i jego rozwoju. Szczególne wyróżnienie otrzymał z rąk Abp Edwarda Ozorowskiego duszpasterz rolników, ks. kan. Andrzej Gniedziejko.

We Mszy św. oprócz rolników uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich samorządowych i miejskich, pracownicy Lasów Państwowych oraz podlascy przedsiębiorcy. Obecne były poczty sztandarowe organizacji rolniczych, a uroczystość uświetniła Miejska Orkiestra pod batutą Franciszka Mocarskiego i Laureat Medalu - Zespól Ludowy „Patoczanka” z Patok, z gminy Brańsk, pod kierownictwem Wiesławy Sobolewskiej.

Doroczne obchody ku czci św. Izydora rozpoczęły dnia 18 maja konferencją dotyczącą systemu ochrony przyrody w Polsce i w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Po wysłuchaniu referatów uczestnicy odwiedzili Muzeum Rolnictwa im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Niedzielnym uroczystościom w kościele Ducha Świętego w Białymstoku towarzyszył festyn zorganizowany na placu przed kościołem, podczas którego można było degustować i zakupić tradycyjne produkty województwa. Dzieci mogły bawić się w wesołym miasteczku.

Ponad 20 lat temu, z inicjatywy czcicieli kultu św. Izydora Oracza, został powołany Społeczny Komitet Fundacji Sanktuarium Patrona Rolnictwa w Białymstoku. Wybudował on ołtarz w absydzie kaplicy kościoła pw. Ducha Świętego, a następnie ufundował obraz i sztandar swego Patrona. W 2000 r. ówczesny metropolita abp. Wojciech Ziemba poświęcił tam pamiątkową tablicę, ufundowaną z okazji 75. rocznicy śmierci Władysława Stanisława Reymonta. W 2004 r. czciciele św. Izydora na zebraniu założycielskim powołali Stowarzyszenie św. Izydora Oracza, które zostało szybko zarejestrowane i uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W tym samym roku Zarząd Stowarzyszenia św. Izydora Oracza uroczyście ustanowił Medal św. Izydora, przyznawany za szczególne zasługi w rolnictwie. Pierwsza edycja laureatów odbyła się w 2005 r.