Abp Ozorowski w homilii przypomniał, że dziś papież Franciszek przekazał młodzieży polskiej krzyż światowych dni młodzieży i wizerunek Matki Bożej zwanej „Salus Populi Romani”. Zaznaczył, że pomysł Światowych Dni Młodzieży był oryginalnym pomysłem Jana Pawła II, który był przekonany, że młodzież wymaga szczególnej troski. „Ten «wędrujący» krzyż będzie również w naszej archidiecezji - po to, byśmy mogli uwierzyć, że przez krzyż dokonało się nasze zbawienie” – stwierdził.

Przywołując biblijny opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, Arcybiskup mówił: „Radość, która ubrana jest w emocje jest zazwyczaj krótkotrwała. Wkrótce się okazało, że ci sami, którzy wołali: «Hosanna Synowi Dawidowemu» zaraz potem na dziedzińcu Piłata krzyczeli: «Ukrzyżuj, ukrzyżuj!». Gdyby Jezus Chrystus kierował się jedynie emocją tłumu, z pewnością nie doszedłby  na Golgotę”. Podkreślał, że jedynie świadomość celu, jakim było zbawienie ludzkości, pozwalało Jezusowi wytrwać do końca.

Metropolita Białostocki, porównując życie ludzkie do drogi krzyżowej Jezusa, zauważył, że można podążając nią przybierać różne postawy: Piłata, wydającego niesprawiedliwe wyroki, Weroniki  - ocierającej twarz Jezusa lub Maryi, która trwała pod krzyżem Syna.

„Gdyby był tylko krzyż, a nie było chwały Zmartwychwstania, życie każdego z nas pozbawione byłoby sensu” – wyjaśniał licznie zgromadzonej w świątyni młodzieży i wiernym Abp Ozorowski. „Rozpoczynając Wielki Tydzień wspominamy to, co się wówczas wydarzyło w Jerozolimie, a jednocześnie te wydarzenia uobecniamy, gdyż to, co się wówczas wydarzyło trwa nadal i Jezus Chrystus wciąż idzie z nami, by doprowadzić nas do ostatecznego, zamierzonego przez Boga celu” – mówił.

Pasterz Kościoła Białostockiego znaczył, że miłosierdzie i miłość to dwie strony tej samej rzeczywistości. „Miłość  Boża wyraża się poprzez Jego miłosierdzie i każdy człowiek takiej miłości potrzebuje. Jest to iskra i jej zadaniem jest rozpalić ogień. Miejmy nadzieję, że dni Wielkiego Tygodnia będą takim rozpalaniem iskry miłosierdzia Boga, które nie zna granic” – tłumaczył.

Na zakończenie Eucharystii metropolita białostocki przekazał lampiony  z zapaloną „Iskrą Miłosierdzia Bożego” przedstawicielom młodzieży z wszystkich 114. parafii archidiecezji białostockiej. Otrzymali je także najwyżsi przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich oraz kapelani szpitalni.

Abp Ozorowski wręczył również dekrety powołujące członków Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.

„Jest to iskra – powtórzył Abp Ozorowski - której zadaniem jest rozpalić ogień. Miejmy nadzieję, że rozpoczynające się Triduum Paschalne taki ogień miłosierdzia roznieci w każdym z nas”. Białostockie lampiony w ramach ogólnopolskiej akcji przygotowującej do kanonizacji Jana Pawła II przygotował i ufundował jeden z lokalnych przedsiębiorców.

Uroczystości Niedzieli Palmowej rozpoczęły się na placu przed archikatedrą, gdzie odbył się koncert "Błogosławieni ubodzy w duchu" oraz konkurs na najpiękniejszą palmę . Po jego rozstrzygnięciu rozpoczęła się liturgia Niedzieli Palmowej. Biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej Henryk Ciereszko, poświęcił przyniesione palmy, a po odczytaniu fragmentu Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, uczestnicy przeszli procesyjnie do archikatedry białostockiej, gdzie wraz z wiernymi uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem Abp. Edwarda Ozorowskiego.

Białostockie obchody Światowego Dnia Młodzieży zostały zorganizowane przy współpracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Honorowym patronatem inicjatywę objęli Abp Edward Ozorowski oraz prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. W przygotowanie uroczystości zaangażowana była Rada Duszpasterska ds. Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Białostockiej.

W ramach diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży, w przeddzień Niedzieli Palmowej, w Zespole Szkół Katolickich młodzież archidiecezji wysłuchała konferencji Przemysława Babiarza. Znany dziennikarz sportowy dał świadectwo swojej wiary w Boga. Przyznał, że „nie wstydzi się Jezusa”. Nawiązując do swego dziennikarskiego doświadczenia mówił o roli mediów, które są wykorzystywane również w akcjach ewangelizacyjnych. Następnie młodzież spotkała się z klerykami Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz z Abp. Edwardem Ozorowskim. Do późnych godzin wieczornych trwała adoracja krzyża.


Szczegółowa relacja z diecezjalnych Światowych Dni Młodzieży
na stronie Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży