W 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Abp Ozorowski przypominał, że Polacy wielokrotnie tracili wolność i ją odzyskiwali: „W jej obronie staczaliśmy bitwy, wywoływaliśmy powstania, gdyż naród nie mógł żyć bez wolności. To dlatego, że wolność Ojczyzny jest ściśle związana z wolnością indywidualną. W konfrontacji jednej z drugą zazwyczaj zwyciężała wolność indywidualna, a wówczas wszystko szło ku utracie wolności wspólnej”.

Hierarcha apelował o czujność wobec zła, które obecne jest w Polsce i w świecie oraz zachęcał, by nie poprzestawać na modlitwie w kościele, ale by patriotyczne ideały wcielać w życie. „Jeśli nie będzie ciągłości pomiędzy tym, co w kościele i poza nim, nasza wiara będzie stawiana pod znakiem zapytania, a to, co na zewnątrz, będzie pozbawione fundamentów” – podkreślał.

W homilii ks. dr Bogdan Skłodowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, nawiązując do Liturgii Słowa podkreślił, że uczestnictwo w Eucharystii jest „stanięciem u stóp krzyża, tak jak Maryja i razem z Nią”. Przywołując fragment Ewangelii według św. Jana, opisujący ostatnie chwile ziemskiego życia Jezusa, gdy obok krzyża stała Jego Matka, pytał: „Czy ta zbolała Kobieta nosi znamiona Królowej? Czy Jej serce przeszyte mieczem boleści jest sercem Królowej? Czy oczy zalane łzami są oczami Królowej? Tak! Maryja jest Królową!” – zaznaczał.

Kaznodzieja wyjaśniał, że „z krzyża Chrystus uczy nas co znaczy królować, co znaczy panować i jaką cenę trzeba zapłacić za to królowanie w «Królestwie, które nie jest z tego świata» – Królestwie, którego konstytucja zamyka się w Przykazaniu Miłości Boga i bliźniego”.

Regnare servire est – „królowanie jest służbą” – mówił ks. Skłodowski. „Służbą jest królowanie Chrystusa i tak samo służebny charakter ma królowanie Maryi. W to królowanie również wpisany jest Krzyż. Maryja króluje służąc i kochając, a że nie ma miłości bez cierpienia, Maryja składa ze swego życia ofiarę Bogu i ludziom. Takie jest królowanie Maryi nad światem, nad sercami ludzkimi, nad naszą Ojczyzną” – tłumaczył i przypominał, jak Polska w szczególny sposób doświadczała na przestrzeni wieków, i wciąż doświadcza, pełnego miłości królowania Maryi.

„Trzeba dziś, bracia i siostry, zjednoczenia sił w modlitwie o potężne wstawiennictwo Maryi Królowej. Ale modlitwę tę trzeba łączyć z mądrym działaniem, zgodnie z benedyktyńską zasadą ora et labora – «módl się i pracuj». Niech zatem nie zabraknie modlitwy zawierzenia, ale też niech nie zabraknie codziennej troski o rodziny, żeby były pierwszą szkołą wiary i modlitwy. Niech nie zabraknie troski o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży w naszych szkołach i placówkach wychowawczych. Niech nie zabraknie poczucia odpowiedzialności za ten – jak to ujął Cyprian Kamil Norwid – «wielki zbiorowy obowiązek»” – zachęcał.

We Mszy św. w archikatedrze uczestniczyli parlamentarzyści, najwyżsi przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, służby mundurowe, kombatanci, harcerze, młodzież szkół białostockich oraz poczty sztandarowe.

Miejskie obchody w stolicy województwa rozpoczęły się w godzinach porannych złożeniem kwiatów przed Obeliskiem 3 Maja przy ul. Zwierzynieckiej. Po Mszy św. główne uroczystości rocznicowo-patriotyczne odbyły się na Rynku Kościuszki, przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po uroczystościach przeprowadzonych zgodnie z ceremoniałem wojskowym i złożeniu kwiatów przed pomnikiem, aktorzy Białostockiego Teatru Lalek wraz z mieszkańcami Białegostoku śpiewali pieśni patriotyczne przy wsparciu Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Franciszka Mocarskiego.

W godzinach popołudniowych na Rynku Kościuszki w Białymstoku miał miejsce pokaz sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. W parku przy ul. Zwierzynieckiej odbył się pokaz sprawności kawaleryjskiej.

Tradycją ubiegłych lat, w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Kościelnej odbyła się kolejna edycja zawodów sportowych dla dzieci niepełnosprawnych, nad którymi honorowy patronat objął Abp Edward Ozorowski. Dzieci mogły wziąć udział w licznych konkursach i zawodach sprawnościowych, a dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody i niespodzianki.