Bogdanki 4
16-061 Juchnowiec Kościelny

tel. 85 8742090
e-mail: dom.bogdanki@gmail.com

Dyrektor Domu

ks. Rafał Arciszewski
tel. 604557740Dom Rekolekcyjny w Bogdankach jest położony na terenie parafii Tryczówka, 8 km za Juchnowcem Kościelnym. Powstał po gruntownej przebudowie i rozbudowie byłej szkoły podstawowej w Bogdankach. Położony w oddali od głównej drogi powiatowej i w oddali od zabudowań jest doskonałym miejscem do przeżywania rekolekcji.

Dom powstał z myślą o dzieciach i młodzieży Archidiecezji Białostockiej, choć miejsce wyciszenia i modlitwy znajdzie w nim każdy kto takiego miejsca poszukuje. Mogą z niego korzystać zarówno wspólnoty czy grupy zorganizowane, a także rodziny i pojedyncze osoby.

Dom został przygotowany na przyjęcie blisko 56 osób. W domu znajduje się 15 pokoi dla rekolektantów, 2 sale konferencyjno-multimedialne, 2 małe sale spotkań, własna kuchnia i stołówka. Dom jest przystosowany do przyjęcia osoby niepełnosprawnej, posiada windę. W domu miejscem centralnym jest kaplica pw. św. Jana Pawła II.

Dom został uroczyście poświęcony i otwarty przez Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego Tadeusza Wojdę 8 marca 2019 r.

Dom Rekolekcyjny w Bogdankach powstał przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V– Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.3 – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej
Poddziałanie 5.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (nasadzenia zielone terenu)


DOM REKOLEKCYJNY - prezentacja

POŚWIĘCENIE I OTWARCIE DOMU REKOLEKCYJNEGO - relacja