Zaproszono do jej poprowadzenia konferansjera, aktora kabaretowego, poetę i dziennikarza Krzysztofa Szubzdę. Zaproponowana forma wykładów, po których prelegenci zasiedli do debaty naukowej spotkała się z ogromnym zainteresowaniem – w konferencji wzięło udział ponad trzystu uczestników.


Celem konferencji było pochylenie się nad zagadnieniem macierzyństwa z perspektywy różnych dziedzin nauki – historii, pedagogiki, socjologii, medycyny, prawa i teologii. Organizatorom zależało na podkreśleniu ewolucji i rewolucji macierzyństwa jako przemiany w tożsamości płciowej kobiety, problemu odwlekania macierzyństwa, bądź całkowitego odłączenia macierzyństwa od małżeństwa. Na owo zagadnienie udało się także spojrzeć analizując wątki historyczne oraz etyczny wymiar posiadania potomstwa i warunków, jakie temu towarzyszą.


Konferencję otworzył i przywitał przybyłych gości dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB dr hab. Mirosław Sobecki prof. UwB. Pierwszą z prelegentek była dr Małgorzata Jaszczuk-Surma, historyk medycyny z Wrocławia, która starała się ukazać, w jaki sposób kolejne rewolucje społeczne i kulturowe wpływały na zmianę pozycji kobiety w rodzinie i społeczeństwie oraz o obecnych perspektywach. Wspomniała też o procesie emancypacji kobiet i dzieci, rozpoczętym w XVIII w. oraz o nurtach feministycznych. Prof. dr hab. Elwira Kryńska wygłosiła poruszający wykład nt. losu matek-więźniarek politycznych Fordonu, skazanych za udział w konspiracji w okresie stalinowskim. Dr hab. Małgorzata Bieńkowska prof. WSG przedstawiła socjologiczne ujęcie tematu „Społeczne wyobrażenie o macierzyństwie a rzeczywistość”. Z kolei dr Katarzyna Żywolewska powiedziała o regulacjach prawnych dotyczących rodzicielstwa, uprawnieniach kobiet wynikających ze stosunku pracy – ochronie w ciąży i po urodzeniu dziecka. Dr Tadeusz Wasilewski, ginekolog, prekursor naprotechnologii w Polsce w swoim wykładzie pt. „Mój mały pacjent – tęsknota za macierzyństwem” mówił na temat biologiczno-etycznych aspektów zapłodnienia pozaustrojowego. Wystąpił również ks. dr Zbigniew Skuza – biblista, który do zagadnienia macierzyństwa podszedł analizując teksty Starego Testamentu, przedstawiając je jako wciąż aktualne i warte zgłębienia. Miniona konferencja rozpoczęła cykl „(r)ewolucyjnych” tematów, które miejmy nadzieję, będą kontynuowane w kolejnych latach. O konferencji można dowiedzieć się więcej na stronie internetowej www.rewolucjamacierzynstwa.pl, a nagranie można obejrzeć na Izydor.tv.