W homilii bp Henryk Ciereszko zachęcał małżonków do dziękczynienia za miłość, jaką Bóg ich obdarzył i dobro, jakiego wspólnie doświadczyli; za razem przeżywane trudy, „bo małżeństwo – jak mówił - jest również takim miejscem, gdzie trudzimy się, by rozwijać i budować miłość, i bronić ją przed tym wszystkim, co może ją osłabić”.

„Wspominani dzisiaj Archaniołowie – Michał, Rafał i Gabriel są tymi, którzy stoją przed tronem Bożym, stoją na czele orszaku wielbiącego i pomnażającego Bożą chwałę. Dlatego dziś, gdy wspominacie razem przeżyte lata i to, czego w tym czasie doświadczyliście, pomyślcie, że Bóg w tym wszystkim nad wami czuwał. W tej perspektywie postrzegajcie wasze małżeństwa” – zaznaczał.

Hierarcha podkreślał, że „to nie ludzie, ale sam Bóg wymyślił małżeństwo, stwarzając człowieka jako mężczyznę i kobietę. To On sprawił, że łączy ich szczególna więź miłości, która od Niego pochodzi. W tym tkwi moc i siła małżeństwa - w Bożym zamyśle i w otwieraniu się na to, co Bóg w swej mądrości ustanowił”.

Zachęcał małżonków do powierzenia Bogu swoich małżeństw i rodzin, by były one miejscem przekazywania miłości i wiary, kształtowania postaw i pięknych polskich tradycji. „Troszcząc się o małżeństwo, o wasze wspólne życie, zwracajcie się do Boga i trwajcie przy Nim, z radością podejmujcie zadania wam przez Boga powierzone. To będzie gwarancją trwałości waszego małżeństwa” - apelował.

Stwierdził, obecność na uroczystości małżeństw z wieloletnim stażem jest świadectwem wobec innych małżonków, że możliwa jest trwała i wierna miłość oraz tego , jak wielka jest wartość i piękno małżeństwa.

Życzył małżonkom na każdy dzień ich dalszego wspólnego życia orędownictwa Świętych Archaniołów oraz Matki Przenajświętszej.

Po homilii małżonkowie w obecności bp. Henryka odnowili swoje przyrzeczenia z dnia ślubu, zaś po zakończonej Eucharystii w specjalnie przygotowanej modlitwie zawierzali Bogu swe rodziny. Następnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem modlili się Litanią Loretańską.

Uroczyste świętowanie małżeńskich rocznic odbywa się od kilku lat. Z roku na rok przybywa uczestników- par z różnym stażem małżeńskim. Pomysłodawcą tej uroczystości jest ks. kan. Stanisław Szczepura.