„Studia to czas nie tylko przyswajania wiedzy, ale dociekania prawdy i poszukiwania jej. Gdy na tę prawdę człowiek się otwiera, to oprócz mądrości ludzkiej, posiadzie również prawdę Bożą. Ta daje o wiele więcej” – mówił Pasterz Kościoła białostockiego.

„Dajcie się dotknąć tej mądrości, która została objawiona we Wcielonym Słowie – w Jezusie Chrystusie” – apelował do studentów, a wykładowców zaś prosił, aby umieli zainspirować młodych ludzi do tych głębokich poszukiwań. „Niech każdy z was przekazuje wiedzę w swojej dziedzinie tak, aby stawała się ona czymś nowym, co mobilizuje do dalszej pracy w odkrywaniu tego, co dla człowieka ma największą wartość”.

W homilii ks. dr Dariusz Sokołowski zaznaczył, że zarówno przed wykładowcami, jak i studentami otwiera się nowy rok zmagań i wysiłków: są to wysiłki nie tylko na płaszczyźnie intelektualnej, ale również starania, aby zdobyta wiedza pomagała mądrze przeżywać codzienność, aby nie zagubić tego, co wżyciu jest najcenniejsze i co pomoże osiągnąć szczęście nie tylko w tym, ale i w przyszłym świecie.

„Wiedza, dyplomy uniwersyteckie, tytuły naukowe mogą pomóc w osiągnięciu prawdziwej mądrości, ale mogą też zaszkodzić” - stwierdził, i wyjaśniał, że człowiek mądry to ktoś, kto zdobył doświadczenie życiowe, odnosi się z dystansem do życia i jego problemów, umie je rozwiązać i swoimi umiejętnościami potrafi dzielić się z innymi.

Przypomniał koncepcję mądrości św. Jana Pawła II. Jej pierwszą zasadą jest uznanie faktu, że ludzkie poznanie jest wędrówką, jest drogą wzrostu w wyznaczonym kierunku. Człowiek zaś to badacz, który na drodze swego poszukiwania nigdy nie rezygnuje z poszukiwania nowych ścieżek, aby odkryć to, co prawdziwe, co piękne i dobre. Druga zasada mówi, że na drogę mądrości nie może wejść człowiek pyszny. „Człowiek mądrynie gloryfikuje rozumu, ale też nim nie gardzi” – podkreślał.

Kolejna zasada głosi, że nie należy posługiwać się wiedzą, aby panować nad innymi, czy wykorzystywać ja przeciwko człowiekowi. „Głupota, która jest przeciwieństwem mądrości, jest zagrożeniem dla człowieka. Głupi może nawet mieć rozległą wiedzę, ale nie potrafi odróżnić rzeczy ważnych od banalnych, nieistotnych. Mądry zaś to ten, kto widzi nie tylko przepisy czy wymagania, choć płyną one z wiedzy, ale dostrzega drugiego człowieka, może słabszego, ale szukającego dobra.

Kaznodzieja podkreślił również, że człowiek mądry zawsze stawia pytanie o istnienie Boga i Jego znaczenie dla własnego życia. „Nie chodzi o natychmiastowa i gotową odpowiedź, ale takie pytanie powinno paść, bo <rozwiązaniem wszystkich problemów, jest Chrystus>. On jest ostateczną odpowiedzią na nasze pragnienie pełni” – mówił.

Zauważył, że czasami ulegamy pokusie, aby zbudować własny świat, cieszyć się własnymi osiągnięciami. „Ale to nie wystarczy. Każdy z nas może zatrzymać się w życiu na wielkich pragnieniach, składać wielkoduszne deklaracje, ale być małodusznym w ważnych, konkretnych decyzjach życiowych” – wskazywał i prosił, aby cokolwiek czynimy, abyśmy czynili to roztropnie i mieli na uwadze końcowy skutek własnego działania – czyli brali pod uwagę wieczność.

Na Eucharystii rozpoczynającej nowy rok akademicki zgromadzili się rektorzy, prorektorzy, dziekani, przedstawiciele senatów wszystkich białostockich uczelni wraz z pracownikami administracji, przedstawiciele lokalnych władz, profesorowie i alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz liczni studenci.

Z racji na odbywającą się następnego dnia w Białymstoku konferencje z cyklu „Polonia Restituta”, we wspólnej modlitwie uczestniczyli minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, przedstawiciele AkademiiIgnatianum z Krakowa oraz przybyli na sympozjum goście. We wspólnej modlitwie, z racji na przeżywany 18. Dzień Papieski uczestniczyli również stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Przybyli do archikatedry powierzali Bogu nowy rok pracy 2018/2019, otwarty już uroczyście na białostockich uczelniach. Ks. dr Adam Miastkowski, duszpasterz akademicki życzył studentom, by dobrze wykorzystali to, co im oferują studia na  białostockich uczelniach, wytrwałości w mogących się pojawić przeciwnościach. satysfakcji ze zdobywania wiedzy, harmonijnego rozwoju, pozwalającego na realizację śmiałych i ambitnych planów, a także wielu sukcesów i radości.

Szczególne słowa powitania skierował do studentów rozpoczynających studia na pierwszym roku, życząc im jak najlepszych wyników w nauce, zadowolenia z wybranego kierunku studiów i odwagi w wyznaczaniu życiowych celów oraz wytrwałości w ich osiąganiu.

Białostockie duszpasterstwa akademickie, zrzeszające studentów Stolicy Podlasia, działają przy archikatedrze oraz przy kościołach pw. św. Rocha i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

Duszpasterstwo Akademickie zaprasza studentów na Mszę św. akademicką w każdą niedzielę o godz. 19.30 w archikatedrze białostockiej, a także do uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak spotkania, konwersatoria, nabożeństwa czy wyjazdy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.da.bialystok.pl.