Arcybiskup Metropolita przywołał postać Papieża Polaka, który w swoich rodzinnych Wadowicach, w sąsiedztwie swojego domu mógł obserwować kościół, szkołę i więzienie, które symbolizują różne drogi, którymi może kroczyć człowiek. „Jaką drogę wybierzemy, jak będzie przebiegać wędrówka przez nasze dorosłe życie, zależy od dobrych przewodników w dzieciństwie i młodości” – mówił.

Przyglądając się życiu św. Jana Pawła II wskazał na szereg postaci, które odegrały ważną rolę w kształtowaniu jego wiary i moralności. Byli nimi: przede wszystkim jego ojciec, oficer Wojska Polskiego; kapłani, a szczególnie ks. Kazimierz Filewicz; krakowscy salezjanie, osoby świeckie, oraz przykłady świętych. „To oni wspierali anioła, któremu Bóg wyznaczył opiekę nad tym chłopcem z Wadowic” – mówił.

Zwracając się do formatorów AWSD w Białymstoku podkreślał, że ich zadaniem jest przekazanie młodym podopiecznym wiedzy, ale przede wszystkim „dawanie świadectwa życia zgodnie z tym, czego będą nauczać”. W myśl sentencji św. Augustyna: „Karmię Was tym, czym sam żyję” życzył, aby „studenci doświadczali waszej świętości, a więc nie tylko słowa głoszonego, ale poświadczonego życiem”.

Kończąc Abp Józef Guzdek prosił alumnów, aby byli „wolni i uczciwi w rozpoznawaniu własnego powołania. Zaufajcie waszym przełożonym, przewodnikom w drodze do ołtarza święceń, pamiętając, że nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga”.

Kolejnym etapem uroczystości była sesja inauguracyjna w auli św. Kazimierza. Gości przywitał, a następnie wygłosił przemówienie inauguracyjne ks. dr Marian Strankowski, rektor AWSD w Białymstoku. Sprawozdanie z działalności AWSD w roku akademickim 2020/2021 przedstawił ks. dr Bogdan Skłodowski, prorektor AWSD.

Jednym z głównych punktów uroczystości była immatrykulacja pięciu alumnów roku pierwszego. Następnie miał miejsce wykład inauguracyjny zatytułowany: „Nauczanie religii w polskiej szkole w okresie wolności religijnej”, który przedstawił ks. prof. dr hab. Marian Zając z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Inauguracja nowego roku akademickiego rozpoczęła się w kaplicy seminaryjnej uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Abp. Józefa Guzdka, Metropolity Białostockiego. Koncelebrowali Abp Senior Edward Ozorowski, księża profesorowie, oraz licznie zgromadzeni kapłani – wykładowcami AWSD w Białymstoku i przedstawicielami Zarządów Seminariów z Drohiczyna, Łomży, Ełku i Siedlec. Z racji na panującą pandemię w tym roku w uroczystości inauguracji roku akademickiego w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku nie uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.