Pielgrzymów przywitał ks. kan. Andrzej Kozakiewicz, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego, który przedstawił historię Sanktuarium i zapoznał z istniejącym w nim kultem Bożego miłosierdzia.

Krajowy moderator Ruchu Rodzin Nazaretańskich ks. dr Dariusz Kowalczyk w słowie wstępnym przytoczył fragmenty wywiadu, udzielonego przez ks. Dajczera jednemu z katolickich czasopism. Przypomniał, że ks. Dajczer, studiując w Rzymie, udał się do ojca Pio. Potem w wywiadzie mówił: „Spowiedź u niego była ogromnym wstrząsem. Usłyszałem od spowiednika słowa: «Ale dlaczego nie chcesz iść za Bogiem do końca». Wszystko czym żyłem dotychczas zawaliło się. Był to upadek. Zanim spotkałem się z ojcem Pio byłem kimś. Pan Bóg dał mi twardą lekcję pokory”. Ks. Kowalczyk podkreślał, że po spowiedzi u tego „mistrza konfesjonału”, ks. Dajczer postanowił radykalnie pójść za Jezusem.

Następnie ks. moderator modlił się za wstawiennictwem bł. ks. Sopoćki o dobrych kierowników duchowych dla tych, którzy szukają i potrzebują kierownictwa duchowego.

Głównym punktem programu ogólnopolskiej pielgrzymki była Msza św., której przewodniczył Abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki. Koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów z Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

W homilii ks. Kowalczyk przypomniał, że „ruch zrodził się wokół konfesjonału, a kierownictwo duchowe to nie hobby kapłana ale posługa w imieniu Kościoła”. Przywołując postacie pierwszych kierowników duchowych - ks. Dajczera i ks. Buczela podkreślił, że wiele godzin spędzali oni w konfesjonale spowiadając penitentów z Polski, a nawet ze świata.

Wyraził nadzieję, że zbliżający się Rok Bożego Miłosierdzia przyniesie duchową odnowę zarówno w Ruchu Rodzin Nazaretańskich jak i w całym Kościele.

Na zakończenie Eucharystii Abp Ozorowski wskazał na powiazanie Ruchu z bł. ks. Michałem przypominając, że on sam był jego uczniem. Dziękował uczestnikom za liczną obecność w Białymstoku oraz zapewnił o swoim uznaniu dobrym zdaniu o Ruchu.

Konferencję zatytułowaną „Kierownictwo duchowe według bł. ks. Michała Sopoćki” wygłosił Bp Henryk Ciereszko. Szczegółowo ukazał etapy rozwoju życia duchowego ks. Michała oraz rolę jego kierownictwa duchowego w życiu duchowym s. Faustyny. Biskup Henryk powiedział o nim: „Miał żywą wiarę, wiedzę pedagogiczną i teologiczną; stale zabiegał o rozwój duchowy”. Przytoczył też słowa, które wypowiedziała s. Faustyna o ks. Michale: „Odczuwałam obecność Pana Jezusa w nim. Dusza jego po brzegi była wypełniona Bogiem”.

Prelegent podkreślał, że ks. Sopoćko był spowiednikiem wymagającym, stanowczym i dokładnym a równocześnie wyrozumiałym wobec ludzkiego grzechu. „Umiał rozeznać co jest dobre, a co chore w duszy. Nie narzucał własnych rozwiązań. Zawsze przede wszystkim zachęcał do szukania woli Bożej” - mówił.

Ostatnim punktem spotkania była Koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólne zdjęcie i agapa przygotowana dla ośmiuset osób.

Więcej na: izydor.tv