Przewodniczący Rady Miasta Mariusz Gromko rozpoczynając uroczystą sesję podkreślił, że jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli Białegostoku, ale także decyzja historyczna, nie do przecenienia dla przyszłości miasta i jego wizerunku.

Następnie licznie zebrani w auli Pałacu Branickich obejrzeli film pt. „Błogosławiony ks. Michał Sopoćko i jego Miasto Miłosierdzia”. Film ten przedstawia życie i działalność Błogosławionego w Białymstoku oraz początki kultu Miłosierdzia Bożego.

Po obejrzeniu filmu miało miejsce głosowanie. Za przyjęciem uchwały o ustanowieniu bł. ks. Sopoćko patronem miasta głosowało 26 radnych, jeden był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Rada Miasta ustanowiła również dzień 28 września, rocznicę beatyfikacji ks. Sopoćki, Świętem Patrona Miasta Białegostoku.

Zabierając głos Metropolita Białostocki Abp Edward Ozorowski podkreślił, że święty patron jest potężnym orędownikiem, swoistym narzędziem komunikacji, przez które Bóg może mówić do ludzi, ale także przez które ludzie mają kontakt z Bogiem.

„Jest to darmowa łaska Boga, a ze strony człowieka duże zobowiązanie. Ufam, że bł. ks. Michał Sopoćko także od dnia dzisiejszego będzie zobowiązany wykazywać troskę o nas, tu mieszkających i wypraszać nad nami opiekę Bożą. Od dziś jest naszym współobywatelem i wzorem, jak my mamy być święci” – powiedział.

Hierarcha wyraził wdzięczność radnym miasta, że tak uroczyście przyjęli i potwierdzili inicjatywę mieszkańców. Życzył zgromadzonym i mieszkańcom Stolicy Podlasia, aby dzisiejsze wydarzenie zapadło w pamięć, nie spowszedniało, nie zamieniło się w rutynę, ale było wciąż żywe. „Niech bł. ks. Michał Sopoćko w swoim Mieście Miłosierdzia pomaga nam dzisiaj żyć tym miłosierdziem na co dzień” – zakończył. 

Słowo od prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego odczytał wiceprezydent Adam Poliński. „Z wielką satysfakcją przyjmuję fakt, iż starania mieszkańców miasta i białostockich samorządowców o ogłoszenie bł. ks. Michała patronem naszego miasta zostały uwieńczone sukcesem. Jestem przekonany, że postać Księdza i Jego działalność, jak również Jego związek z naszym miastem, to nie tylko powód do dumy, ale także wyjątkowe zobowiązanie, by nauka o Bożym Miłosierdziu znajdowała w Białymstoku szczególnie żywy odzew” – napisał prezydent Białegostoku.

List gratulacyjny na tę uroczystość nadesłał także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Słowa uznania za podjęcie skutecznych działań nadesłał także Arcybiskup Metropolita Warmiński Wojciech Ziemba, były Metropolita Białostocki.


W uroczystej sesji Rady uczestniczył bp Henryk Ciereszko, duchowieństwo, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, służb mundurowych, kombatantów oraz liczni mieszkańcy miasta.