Hierarcha przypomniał, że Bóg stwarzając człowieka wpisał w jego serce cel. Przywołując słowa św. Augustyna, który mówił, że „niespokojnie jest ludzkie serce, dopóki nie spocznie w Bogu”, Abp Ozorowski stwierdził, że „ nie wszyscy potrafią wypowiedzieć słowo Bóg. W to miejsce często umieszczają takie słowa jak prawda, dobro, piękno, szczęście i nie są w tym daleko od rzeczywistości, bo za tymi wartościami kryje się sam Pan Bóg”.

Arcybiskup podkreślił, że prawda odkrywana przez ludzi nauki jest tylko cząstkowa i często podlega różnym ideologiom. „Trzeba cieszyć się, gdy komuś uda się odkryć choćby małą cząstkę prawdy, ale te wszystkie prawdy cząstkowe nigdy nie dadzą całości, gdyż prawda, która pokazuje człowiekowi sens jego życia, znajduje się poza zasięgiem wiedzy naukowej. Bez tej prawdy jednak człowiek nie jest w stanie żyć, a żadna wspólnota, nawet ta najmniejsza, jaką jest rodzina, się nie ostoi” - mówił.

Metropolita Białostocki życzył studentom oraz pracownikom białostockich wyższych uczelni nadziei i zapału w dążeniu do pełni prawdy. „Nigdy nie ustawajcie w podejmowanych wysiłkach, nie poprzestawajcie na tym, co mówi «szkiełko w oku», co można zmierzyć i zważyć, ale sięgajcie do źródła prawdy, które jest w Bogu” – prosił.

W homilii ks. dr Marian Strankowski podkreślał, że zadaniem uniwersytetu jest przede wszystkim poznawanie i przekazywanie prawdy. Zachęcał, by studenci czerpali z dziedzictwa, jakie pozostawił św. Jan Pawła II i troszczyli się o to, by nowy rok akademicki był czasem rozwoju, zaangażowania w studia, ale także służenia prawdzie.

Kaznodzieja przypomniał, że nie istnieje prawda subiektywna. Odwołując się do słów Papieża Polaka, wyjaśniał, że prawda jest „obiektywna i jedna", a jej źródłami są dociekania ludzkiej myśli i prawda Objawiona przez Boga.

Ks. Strankowski zachęcał zgromadzonych, aby według tej prawdy kształtowali swoje życie.  Nawiązując do hasła tegorocznego XIV Dnia Papieskiego - „Jan Paweł II – świętymi bądźcie” - mówił: „Zadbajmy o naszą świętość. Nie bójmy się kształtowania naszego życia zgodnie z Ewangelią”.

Na Eucharystii rozpoczynającej nowy rok akademicki zgromadzili się rektorzy, prorektorzy, dziekani, przedstawiciele senatów wszystkich białostockich uczelni wraz z pracownikami administracji, przedstawiciele lokalnych władz, profesorowie i alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz liczni studenci. We wspólnej modlitwie uczestniczyli również stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Przybyli do archikatedry powierzali Bogu nowy rok pracy 2014/2015, otwarty już uroczyście na białostockich uczelniach. „Czeka was dużo pracy, dużo nauki, trzeba to wszystko złożyć w ręce Pana Boga, trzeba Jemu zaufać. Z wielką troską myślimy dziś o studentach I roku, modlimy się, abyście dobrze weszli w ten świat akademicki, abyście wykorzystali to, co wam oferują studia na naszych uczelniach, i abyście wytrwali w ewentualnych przeciwnościach, bo przecież i takie mogą się zdarzyć” – mówił do studentów ks. dr Adam Miastkowski, duszpasterz akademicki.

Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod dyrekcją prof. Bożenny Sawickiej. Czytania mszalne odczytali studenci z białostockiej Akademii Teatralnej.

Białostockie duszpasterstwa akademickie, zrzeszające studentów Stolicy Podlasia, działają przy archikatedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz przy kościołach p.w. św. Rocha i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

Duszpasterstwo Akademickie zaprasza studentów na Mszę św. akademicką w każdą niedzielę o godz. 19.30 w archikatedrze białostockiej, a także do uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak spotkania, konwersatoria, nabożeństwa czy wyjazdy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.da.bialystok.pl.