W dniach 22-23 kwietnia br. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku odbył się Kongres Księdza Michała Sopoćki „Kapłan według Serca Jezusowego”. Organizatorzy kongresu: Sanktuarium wraz ze Stowarzyszeniem Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. bł. ks. Michała Sopoćki „Michael” oraz Zgromadzeniem Sióstr Jezusa Miłosiernego jak również Caritas Archidiecezji Białostockiej, w drugim dniu wydarzenia zaplanowali rozpoczęcie pielgrzymowania „Śladami Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki”.

Uczestnicy kongresu przybyli przed pielgrzymką na Mszę św.w kaplicy pw. św. Siostry Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki przy ul. Poleskiej.

Mszę św. koncelebrowaną odprawiali: ks. Zbigniew Bielas, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, ks. prał. Wiesław Potakowski kustosz Sanktuarium Św. Faustyny w Łodzi, ks. Janusz Zachęcki kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu oraz ks. Andrzej Kozakiewicz kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku oraz ks. prał. Roman Balunowski, proboszcz parafii św. rodziny,

Witając zgromadzonych ks. Roman Balunowski zaznaczył, że „dzisiejsza niedziela jest początkiem Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, natomiast w Białymstoku ma miejsce dwudniowy Kongres poświęcony bł. ks. Michałowi Sopoćce, kapłanowi według Serca Jezusowego”.

W homilii ksiądz proboszcz, nawiązując do słów Ewangelii wg św. Łukasza wskazał, że serca przestraszonych po śmierci Jezusa na krzyżu odmieniło dopiero spotkanie ze Zmartwychwstałym. Jakże często my sami, kontynuował kapłan, jesteśmy rozczarowani naszym życiem, tym, że nie zawsze spełniają się nasze oczekiwania. „A przecież Jezus nigdy nas nie opuszcza. On stawia na naszej drodze pasterzy, którzy wyjaśniają nam pisma, podejmując posługę sakramentalną łamią dla nas chleb, ubogacają łaską sakramentów świętych, pochylają się nad nami jak Pan Jezus nad uczniami w drodze do Emaus.” (…) „Przeżywając Kongres bł. ks. Michała Sopoćki dziękujemy Bogu za posługę Błogosławionego i wszystko, co się dzięki niej dokonało”, prosił kaznodzieja.

Podkreślił posłuszeństwo i pokorę ks. Michała władzom kościelnym w sytuacji, gdy zostało zakazane szerzenie kultu Bożego miłosierdzia wg objawień siostry Faustyny. Gdyby ksiądz Michał przyjął postawę roszczeniową, ja my to często robimy, zburzyłby to z pewnością jedność kościoła. Jego droga wierności i posłuszeństwa otworzyła drogę dla rozwoju kultu Bożego miłosierdzia. „Podejmijmy tę wędrówkę do Boga, który jest miłością miłosierną i chce nam wszystkim okazywać swoje miłosierdzie”- prosił na zakończenie kapłan.

Po Mszy św. s. Iwona Żurawska, przełożona sióstr Jezusa Miłosiernego w Domu przy Poleskiej, zaprosiła pielgrzymów do obejrzenia pokoików, w których mieszkał ks. Sopoćko od początku lat 70-tych ubiegłego stulecia do śmierci, 15. lutego 1975 r. oraz pamiątek po Błogosławionym.

Następnie pielgrzymi udali się autokarem do bazyliki św. Rocha – pierwszego punkcie na mapie Szlaku, gdzie spotkali się z innymi pątnikami, w tym członkami wspólnoty Akcja Katolicka, która tradycyjnie prowadzi modlitwę na tym etapie.

Pod Pomnikiem Katastrofy Smoleńskiej ks. kustosz Andrzej Kozakiewicz zaprosił do krótkiej modlitwy i przedstawił intencje modlitwy na Szlaku.

Następnie pielgrzymi, prowadzeni przez księdza kustosza i służbę sanktuaryjną, przeszli, śpiewając Koronkę i pieśni do Miłosierdzia Bożego ulicą Lipową i Rynek Kościuszki, do białostockiej Archikatedry.

Kolejne spotkanie na Szlaku - 28 maja 2023 r. o godz. 18.00 w Archikatedrze Białostockiej.