Białystok reprezentowany był przez zorganizowane grupy z następujących parafii wraz z duszpasterzami wg. kolejności zgłoszeń: Miłosierdzia Bożego – ks. Mirosław Stankiewicz, wikariusz; św. Rocha - ks. prał. Tadeusz Żdanuk, proboszcz; św. Kazimierza – ks. Cezary Czeladko, wikariusz; św. Królowej Jadwigi - ks. Krzysztof Rogożyński, wikariusz; Zmartwychwstania Pańskiego – ks. prałat Stanisław Hołodok, proboszcz; św. Andrzeja Boboli – ks. Łukasz Ruminowicz, wikariusz; św. Wojciecha – ks. Karol Piniewski; NMP Matki Kościoła wraz z częścią grupy z Parafii Miłosierdzia Bożego w Wasilkowie – ks. Mirosław Korsak, rezydent; Świętej Rodziny - ks. kan. Stanisław Gudel, Matki Bożej Różańcowej – ks. Tomsz Zubrycki, proboszcz; Najświętszego Serca Jezusowego - ks. Witold Skrouba, proboszcz; Ducha Świętego – ks. Jerzy Ostrowski, wikariusz; Wszystkich Świętych – ks. Sławomir Laskowski, wikariusz; św. Karola Boromeusza – ks. kan. Mirosław Niebrzydowski; Wniebowzięcia NMP (Katedra) – ks. prał. Henryk Żukowski, proboszcz i Wikariusz Biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Liczna też była grupa wiernych spoza Białegostoku. Przybyli członkowie Kół Żywego Różańca z parafii Przemienienia Pańskiego i  parafii Miłosierdzia Bożego w Wasilkowie – ks. Andrzej Matel, wikariusz, z parafii św. Antoniego w Sokółce - ks. kan. Józef Jaroma, emerytowany kapłan; św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie - ks. Marcin Rydzewski, wikariusz, Matki Bożej Częstochowskiej i św. Brata Alberta w Mońkach – ks. Józef Murziński, emerytowany kapłan, NMP Wspomożenia Wiernych w Grodzisku – ks. Andrzej Warpechowski, proboszcz, św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze. Byli też członkowie kół różańcowych z  parafii miejscowej i pobliskiej Dąbrowy Białostockiej.

Wszystkich serdecznie powitał proboszcz i kustosz sanktuarium ks. Adam Wtulich SDB. Odczytał on też intencje mszalne przybyłych kapłanów. Koncelebrowanej przez 21 kapłanów Mszy św. w intencji kół różańcowych, pielgrzymów i ich rodzin, przewodniczył ks. Henryk Żukowski, który wygłosił też kazanie. Jego tematem było znaczenie modlitwy różańcowej w ujęciu Konstytucji o Kościele II Soboru Watykańskiego oraz w życiu i posłudze papieskiej św. Jana Pawła II. Mówca zwrócił też uwagę na ponadczasowy kontekst pozdrowienia anielskiego oraz jego znaczenie w życiu Maryi i w dziejach świata. Jej zgoda na realizację woli Bożej otwiera nową kartę historii zbawienia i stanowi przykład do naśladowania dla każdego odmawiającego różaniec.

Po zakończeniu Eucharystii część radosną różańca wraz z pogłębionym rozważaniem poszczególnych tajemnic a następnie modlitwę Anioł Pański poprowadził ks. Ignacy Chodźko SDB.

Po przerwie obiadowej ks. Adam Wtulich SDB wygłosił konferencję. Zarysował w niej umocowanie modlitwy różańcowej w Ewangelii oraz sposób przeżywania więzi z Bogiem i podążanie ku zbawieniu z różańcem jako drogowskazem.

Ostatnim punktem programu była adoracja Najświętszego Sakramentu i część światła różańca z rozważaniem poszczególnych tajemnic, którą poprowadził ks. Adam. Na zakończenie pielgrzymki słowa podziękowania za organizację uroczystości i gościnność skierował do różanostockich salezjanów ks. Tadeusz Żdanuk. Podczas różańcowej soboty różanostocka bazylika Ofiarowania NMP była tego dnia przepełniona. Frekwencja była znacznie większa niż w latach poprzednich o czym świadczy też liczba kapłanów sprawujących Mszę św.