Na pytania dziennikarzy odpowiadali Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, ks. dr Jarosław Grzegorczyk, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej, Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz Grażyna Dworakowska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury. Konferencję prowadził ks. dr Andrzej Dębski, rzecznik prasowy Kurii. 

Abp Edward Ozorowski przypomniał dzieje Archidiecezji Białostockiej, wywodzącej się z Diecezji Wileńskiej. Podkreślił, że przyjazd z Wilna do Białegostoku Metropolity Wileńskiego wraz z kurią, sądem i seminarium duchownym kształtował oblicze kościelne Białostocczyzny, a ustanowienie Diecezji i Metropolii Białostockiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1991 r. sprawiło, ze w jego granice wkroczyła stabilizacja. „Srebrny Jubileusz Diecezji to dla historyków krótki okres. Gdy się jednak weźmie pod uwagę sześćsetletnie korzenie, z których czerpie soki, okres jej istnienia znacznie się wydłuża” – zaznaczył.

Prezydent Truskolaski, podkreślając historyczne znaczenie wizyty papieża Jana Pawła II w Białymstoku, w imieniu władz miasta zaprosił wszystkich mieszkańców Białegostoku do udziału w obchodach. 

Uroczystości odbywać się będą w dniach 1-5 czerwca. Główne obchody będą miały miejsce w niedzielę 5 czerwca. O godz. 11.00 w białostockiej archikatedrze odprawiona zostanie uroczysta Msza św. dziękczynna za 25-lecie ustanowienia Diecezji Białostockiej. Przewodniczył jej będzie Abp Edward Ozorowski, a homilię wygłosi Abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Na zakończenie Eucharystii odsłoniona zostanie pamiątkowa tablica przypominająca ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jego wizyty w Białymstoku w 1991 r. białostockiej prowincji kościelnej. Od godz. 15.00 do godzin wieczornych odbywać się będzie festyn rodzinny w miejscu celebry papieskiej na Krywlanach. 

Uroczystościom towarzyszyć będą wystawy, sympozjum oraz koncerty oratoryjny z okazji 25-lecia ustanowienia Diecezji Białostockiej - IV Symfonia o Bożym Miłosierdziu na sopran, baryton, chór i orkiestrę. Prawykonanie oratorium odbędzie się 3 czerwca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. 

Szczegółowy program obchodów znajduje się na stronie internetowej Archidiecezji Białostockiej.