Patronat honorowy nad Konkursem sprawował Abp Edward Ozorowski. Przemawiając do  uczestników podkreślił, że „Biblia – Księga Życia jest Słowem Pana Boga skierowanym do każdego z nas, jest fundamentem, na którym warto budować swoje życie. Człowiek pyta o sens egzystencji, skąd przychodzi, dokąd zmierza? Odpowiedź znajdujemy w Piśmie Świętym”.

W konkursie uczestniczyło 58 osób z 24 szkół z terenu Archidiecezji Białostockiej. Zakres merytoryczny tegorocznego konkursu obejmował Księgę Rodzaju oraz List św. Pawła do Rzymian.

Archidiecezję Białostocką w zmaganiach finałowych w Niepokalanowie w czerwcu będą reprezentowały trzy osoby : Agnieszka Żendzian z Technikum Budowlano-Geodezyjnego w Białymstoku (katechetka – Małgorzata Święcka), Agnieszka Walenciej z IV LO w Białymstoku (katecheta – Robert Sołowiej) oraz Fabian Olszewski z Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku (katechetka – s. Teresa Bajda).

W maju laureaci etapu diecezjalnego z całej Polski wraz ze swymi katechetami wezmą udział w warsztatach biblijnych w Ośrodku Rekolekcyjnym Święta Puszcza k/Częstochowy.


W przerwie między częścią pisemną i ustną białostockiego etapu Konkursu uczniowie oraz katecheci obejrzeli film o Katolickim Stowarzyszeniu „ Civitas Christiana”. Niezwykle interesujące było też spotkanie z misjonarzami – z s. Renatą Grzegorczyk, pasterzanką oraz o. Adamem Madejczykiem, werbistą. Mówili oni o swej pracy w Republice Środkowoafrykańskiej i w Argentynie, o formach ewangelizacji, o wierze miejscowej ludności, o roli Biblii w ich życiu. Wypowiedź była ilustrowana pokazem multimedialnym.

W całej Polsce w Konkursie Wiedzy Biblijnej bierze udział ponad 30 tys. uczniów.