W homilii bp Ciereszko przypomniał, że słowa czytań z liturgii Wieczerzy Pańskiej - „do końca ich umiłował” - wyrażają najgłębszą prawdę o Bogu i jego odniesieniu do człowieka.

Podkreślał, że miłość ta wyraziła się w wyprowadzeniu Izraelitów z niewoli egipskiej. Bóg w ten sposób już zapowiadał pełne uwolnienie człowieka z tego, co go ogranicza, więzi - wyzwolenie z grzechu, aż po zwycięstwo nad śmiercią, aby człowiek mógł w pełni żyć.

„Gdy Jezus przyszedł na ziemię, objawiał tę miłość Ojca, swoimi czynami opowiadając jaki jest Bóg. A gdy miał odchodzić z tego świata, aby zaświadczyć o miłości Ojca, oddał życie w ofierze krzyża. Ale wcześniej sam Bóg, w swoim Synu, zniża się do człowieka, aby dotknąć jego słabości, jego niemocy – umywa uczniom nogi, a potem wypowiada słowa «bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje…». W ten sposób godzi się by zaświadczyć najpełniej o Bożej miłości, dając życie w zmartwychwstaniu, objawiając w pełni rzeczywistość zbawienia” - mówił.

Białostocki biskup pomocniczy wskazywał, że Bóg obecny w Eucharystii „teraz i tutaj” objawia swoją miłość. Zachęcał wiernych, „aby pełni wiary, pomimo swojej ludzkiej niemocy, w pokorze stanęli przed Bogiem, aby otworzyli się na tę miłość i pozwolili, aby ogarniając nas swoją miłością, udzielał nam zbawienia”.

Bp Ciereszko wyjaśniał, że Eucharystia jest źródłem łask wypływających z tajemnicy kapłaństwa. „W tej tajemnicy, przez posługę słabego nieraz człowieka, stajemy się uczestnikami Bożych darów, zbawczej Bożej miłości” – zaznaczał.

Hierarcha życzył przybyłym na liturgię do archikatedry, by przeżywanie Triduum Paschalnego, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa było dla wszystkich czasem dziękczynienia Bogu za jego miłość, za jego zbawcze działanie, „Temu, który daje moc, abyśmy tę miłość w naszych czynach i postawie objawiali innym, abyśmy byli świadkami Jego miłości”.

Mszę św. koncelebrował abp Senior Stanisław Szymecki oraz kapłani pracujący w parafii katedralnej.

Po homilii, upamiętniając gest Jezusa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, bp Henryk obmył i ucałował nogi dwunastu mężczyznom.

Na zakończenie liturgii prześniono Najświętszy Sakrament do tzw. ciemnicy czyli ołtarza wystawienia, który w katedrze przygotowano w kaplicy Jezusa Miłosiernego. Wierni do późnych godzin wieczornych przychodzą tu na adorację, która jest kontynuowana w Wielki Piątek, aż do liturgii Męki Pańskiej.