W homilii Bp Jerzy Mazur z Ełku wskazał na trzy zasadnicze rysy drogi życiowej Jubilata. Jako pierwszą charakterystyczną cechę posługi kapłańskiej i biskupiej abp Ozorowskiego wymienił wierność. „Jest ona potrzebna każdemu z nas. Nie wystarczy raz jeden uwierzyć i opowiedzieć się za Chrystusem. Trzeba ten wybór potwierdzać życiem, każdego dnia. Żyć nim i go strzec” – podkreślał.

Kaznodzieja zauważył, że cnota wierności współcześnie jest niezwykle cenna: „Wierności potrzebuje Kościół, by wypełnić misje otrzymaną od Chrystusa. W nim wierności potrzebują duchowni i świeccy, by pozostać w żywej Komunii z Panem. Wierności potrzebują małżeństwa i rodziny, a także ci, którzy podejmują szczególną odpowiedzialność za życie społeczne w Ojczyźnie” – mówił.

Podkreślał dalej, że Abp Edward w całym swoim życiu jest wierny Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi – wierny w wypełnianiu obowiązków kapłańskich, w służbie ludowi Bożemu poprzez modlitwę, cierpienie i pracę, a także pracę naukową. „Dostojny Jubilat na wszystkich etapach swego kapłańskiego życia umiejętnie łączył wiedzę z wiarą, poszukiwania naukowe z byciem blisko ludzi, wierność poznanej prawdzie z dzieleniem się nią z innymi” – stwierdził.

Wskazując na drugi rys posługi Abp. Edwarda mówił, że jest nim miłość do Boga i do ludzi. „Dostojny Jubilat ukochał Chrystusa szczególnie w tajemnicy Eucharystii. To jego wiernej miłości zawdzięczamy, że rozpoznał bez wahania znak żywej i prawdziwej obecności Pana Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego w Sokółce”.

Bp Mazur zaznaczał dalej, że miłość do Chrystusa jest zawsze miłością do Kościoła i wyraża się w służbie ludziom, w szacunku i trosce o tych, do których posyła. Zauważył, że miłość pasterska w życiu abp Edwarda ma także swój wątek ekumeniczny - przewodząc Kościołowi białostockiemu żywo troszczył się o pokój i braterską miłość z innymi wspólnotami chrześcijańskimi, a zwłaszcza z Kościołem prawosławnym. Dbał również o jego dziedzictwo duchowe, dziedzictwo Matki Bożej Miłosierdzia oraz modlitwy i ofiary bł. Michała Sopoćki.

Jako trzecią charakterystyczną cechę posługi Jubilata wymienił otwartość na potrzeby Kościoła powszechnego, zwłaszcza na Wschodzie. „Był gotów do składania daru z siebie wszędzie tam, gdzie było trzeba. A wszystko to dokonywało się zgodnie z zawołaniem biskupim przejętym od św. Pawła Apostoła: «W tym, który umacnia»” – mówił biskup ełcki.

Kończąc, życzył Jubilatowi „radości, jakiej doznają siewcy Ewangelii widząc wzrost wiary i miłości w sercach ludzi”.

Na zakończenie Mszy św. Bp Henryk Ciereszko odczytał skierowany do Dostojnego Jubilata list gratulacyjny od Nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio i wręczył okolicznościowe błogosławieństwo.

Następnie życzenia Jubilatowi złożyli przedstawiciele duchowieństwa, sióstr zakonnych i wiernych świeckich.

Abp Edward Ozorowski jest jednym z pierwszych biskupów mianowanych na początku pontyfikatu przez Jana Pawła II. Został prekonizowany 31 stycznia 1979 r., a sakrę biskupią przyjął 29 kwietnia tegoż roku. Jest profesorem zwyczajnym historii teologii i dogmatyki. Przez dwadzieścia siedem lat posługę pasterską sprawował jako biskup pomocniczy. Metropolitą Białostockim został mianowany przez papieża Benedykta XVI 21 października 2006 r. Posługę 1 maja 2016 r., zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego, złożył rezygnację na ręce papieża Franciszka. 12 kwietnia 2017 r. Ojciec Święty Franciszek mianował nowym Arcybiskupem Metropolitą Białostockim ks. Tadeusza Wojdę SAC i zlecił Arcybiskupowi Edwardowi Ozorowskiemu posługę biskupią w charakterze administratora apostolskiego Archidiecezji Białostockiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu przez następcę, 10 czerwca 2017 r.

Arcybiskup Edward jest wciąż aktywny w życiu Kościoła białostockiego. Uczestniczy w uroczystościach kościelnych celebrując Eucharystie, wizytuje parafie, udziela sakramentu bierzmowania, bierze udział sympozjach i konferencjach naukowych.