Ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej w wygłoszonej podczas Mszy św. homilii wskazywał na oryginalność powołania i misji św. Pawła. Podkreślał, że po swoim nawróceniu, jako apostoł, wykazywał wielką troskę o wspólnoty wiernych. „Troska ta była wieloraka, poczynając od dbałości o czystość wiary, poprzez zachowanie jedności uczniów, kończąc na pomocy materialnej. Apostoł Paweł jest osobowością, wieloaspektową (…). W swoich listach wyłożył pierwszą doktrynę Kościoła, podstawowe prawdy i zasady wiary, na których Kościół opierał się w ciągu całej swojej historii” – mówił prawosławny hierarcha.

W kontekście kończącego się tygodnia ekumenicznego Abp Jakub wskazywał na wyjątkową dbałość św. Pawła o zachowanie jedności pierwotnego Kościoła. „To zabieganie o zachowanie jedności stało u niego na równi z zachowaniem prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata” – zaznaczył. „Te dwa pojęcia są dla św. Pawła organicznie związane ze sobą. Jeśli Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, a my jego członkami, to Kościół musi być jeden” – dodał.

Zwracając uwagę na słowa Apostoła Narodów skierowane w liście do chrześcijan z Koryntu, które są hasłem tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, mówił o ich aktualności, gdyż nie udało się w ciągu wieków zachować jedności Kościoła. Zdaniem prawosławnego hierarchy chrześcijanie powinni obdarzać miłością nie tylko współbraci, ale również swych wrogów. „Gdyby chrześcijanie zachowywali Ewangelię zgodnie z nakazem św. Pawła i realizowali ją w swoim życiu, czyż moglibyśmy mówić o jakichkolwiek podziałach pośród nich?” – pytał Abp Jakub.

Abp Jakub stwierdził także, że decyzja o podjęciu wspólnych modlitw w intencji jedności była słuszna, gdyż „tylko Bóg wie jak doprowadzić nas do jedności”. Podkreślał wspólne działanie w wielu dziedzinach życia na rzecz lepszego świata.

Na zakończenie Eucharystii Metropolita Białostocki podziękował Abp. Jakubowi za wygłoszoną homilię, a obecnym na Eucharystii przedstawicielom bratnich kościołów za wspólną modlitwę.

Pasterz Kościoła białostockiego podkreślił, że pomimo różnic chrześcijanie na Podlasiu potrafią żyć ze sobą w zgodzie i wychodzić sobie naprzeciw w różnych potrzebach. „Jan Paweł II zwołał przedstawicieli różnych wyznań do Asyżu i prosił ich o modlitwę w obliczu zagrażającego światu konfliktu. Dziś powinniśmy również wspólnie się modlić, nawet, jeśli wierzymy inaczej, choć w tego samego Boga” – mówił abp Ozorowski zauważając, że „w tej modlitwie jest też obecne dowartościowanie różnych kultur”.

We Mszy św. o jedność chrześcijan wraz duchownymi i wiernymi Kościoła katolickiego, profesorami i alumnami Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego wzięli udział przedstawiciele wspólnoty prawosławnej i protestanckiej, przedstawiciele władz miasta oraz liczni wierni.

W ramach tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w archidiecezji białostockiej odbył się Wieczór Ekumeniczny w Książnicy Podlaskiej, podczas którego miała miejsce promocja ekumenicznego tomiku poezji. W sanktuarium bł. Bolesławy Lament o przezwyciężenie podziałów wśród chrześcijan modliły się osoby konsekrowane, zaś w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku odbyło się X Międzyszkolne Ekumeniczne Spotkanie Młodych. Jak co roku w białostockim Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym miało miejsce sympozjum zwane Trójgłosem Ekumenicznym oraz wspólna modlitwa w czasie nieszporów. W tym roku odbyło się ono pod hasłem pt. „Ku człowiekowi zintegrowanemu – formy monastycyzmu w tradycji Kościoła Wschodniego i Zachodniego”.