Kapituła nagrody przyznawanej przez białostocki oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, w skład której wchodzą: Dorota Sokołowska, dr hab. Dariusz Kulesza prof. UwB, prof. dr hab. Jarosław Ławski, Jan Leończuk, ks. dr Dariusz Wojtecki, Romuald Gumienniak i Bogusława Wencław, uzasadniła, że przyznaje ją w tym roku profesorowi Wojciechowi Ligęzie za wybitną twórczość krytycznoliteracką i naukową, która z maestrią wydobywa chrześcijański wymiar literatury i kultury współczesnej.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 1 grudnia 2015 r.  o godz. 17.00 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku.

Nagroda im. Franciszka Karpińskiego przyznawana jest przez Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Białymstoku od 1995 r. Jej laureatami zostają osoby, których twórczość wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. W poprzednich edycjach uhonorowani zostali m. in.: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, prof. Anna Świderkówna, prof. Irena Sławińska, prof. Teresa Kostkiewiczowa, prof. Stefan Sawicki, Wojciech Wencel i prof. Elżbieta Feliksiak, ks. Tadeusz Golecki, Przemysław Dakowicz.