Z Białegostoku wyruszyła grupa 55 osób. Najliczniejszą reprezentację stanowili wierni ze wspólnoty pw. Najświętszego Serca Jezusa oraz św. Faustyny Kowalskiej. Duchową opiekę roztoczył ks. Alekasnder Dobroński, który po raz 5 zorganizował wspólny wyjazd do Rajgrodu. Pobyt w sanktuarium rozpoczął się od zwiedzania miasta i wzgórza zamkowego z piękną panoramą jez. Rajgrodzkiego. Następnie pielgrzymów powitał kustosz ks. prał. Hieronim Mojżuk. Mówił on m.in., że "idąc za Chrystusem Miłosiernym można pokonać wszystkie trudności". Zachęcał też do modlitwy o godność kobiet i matek, które w rodzinie stanowią bardzo ważny element, gdyż dają życie.

Pątniczki z Białegostoku uczestniczyły w Drodze Krzyżowej na Kalwarii oraz wysłuchały konferencji, którą wygłosił dr Jacek Szulc - ginekolog z Warszawy. Prelegent zajmuje się leczeniem niepłodności. Podczas wykładu tłumaczył, że niepłodność nie jest chorobą, tylko szeregiem dysfunkcji, które można leczyć. "Niezależnie od wszystkiego, o wszystkim decyduje Bóg" - podkreślił w swoim wystąpieniu.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Bp. Romuald Kamiński W homilii podkreślił, że życie religijne rodziny zawsze kształtuje kobieta. "Dzisiaj potrzebujemy Matki i potrzebujemy wzoru matki" - stwierdził hierarcha.

Na zakończenie Mszy św. przedstawicielki niewiast dokonały aktu zawierzenia siebie i swoich rodzin Pani Rajgrodzkiej. Po nabożeństwie pielgrzymi zostali zaproszeni na wspólna agapę.