Spotkanie rozpoczęła konferencja duchowa pt. „Tożsamość kapłańska w obliczu współczesnych wyzwań Kościoła i świata”, którą wygłosił ks. prof. dr hab. Marek Tatar z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszwie.

Po konferencji miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, zaś wspólną modlitwę zakończyły Nieszpory Eucharystyczne.

Zwracając się do przybyłych kapłanów Administrator Archidiecezji Białostockiej, odwołując się do konferencji wygłoszonej przez ks. Marka Tatara podkreślił, że troska o tożsamość kapłańską powinna być bliska każdej osobie duchownej. „W przeróżnych zmieniających się okolicznościach i sytuacjach, w których jesteśmy w naszym świecie, w naszym Kościele, to kiedy wiemy kim jesteśmy jako kapłani jest najcenniejsze i najistotniejsze” - mówił. Reasumując życzył zebranym, aby "dziękując Bogu za dar kapłaństwa, cieszyli się nim i z Bożym błogosławieństwem, pod opieką Chrystusa pięknie pełnili swoją posługę".

Na spotkanie wraz z Biskupem Henrykiem Ciereszko, administratorem archidiecezji białostockiej i Arcybiskupem Seniorem Edwardem Ozorowskim przybyło ponad 150 kapłanów z całej archidiecezji.

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, zostało ustanowione w Kościele w Polsce przez Konferencję Episkopatu Polski w 2012 r., jako odpowiedź na apel Benedykta XVI, by w ten sposób upamiętnić Rok Kapłański. Biskupi pragnęli, aby szczególnie to święto przyczyniało się do pogłebiania świętości życia duchowieństwa, jak również inspirowało do modlitwy całej wspólnoty Kościoła o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej.