W homilii ks. prał. Bogusław Zieziula, nawiązując do patronki dzisiejszego dnia, św. Katarzyny ze Sieny oraz do przeżywanego Tygodnia Modlitw o Powołania podkreślał, że Pan Bóg wobec każdego ma swój wyjątkowy plan. „Już w samym pragnieniu stworzenia człowieka objawia się wyjątkowe powołanie, którym Pan Bóg obdarza każdego z nas. Wzywając po imieniu, wyrył w każdym znak i pozostawił zadanie do spełnienia” – mówił dodając, że można mieć wszystko i wszystko to porzucić dla powołania.

Wskazywał, że Bóg pragnie, aby człowiek odpowiedział na Jego wezwanie. Dlatego zachęcał do refleksji: czy potrafimy zostawić dla Boga wszystko co mam, czy też nasze przywiązanie do tego, co wygodne i bezpieczne, co doczesne, przysłania nam to, czego Bóg od nas oczekuje?

Kaznodzieja przypomniał osobę oraz posługę Abp. Wojciecha Ziemby, pasterza Archidiecezji Białostockiej w latach 2000–2006. „Dzisiaj gromadzimy się, aby modlić się w jego intencji i złożyć dziękczynną Najświętszą Ofiarę za dzieła, których dokonał w naszej archidiecezji, a które stały się naszym udziałem” – mówił.

Msza św. koncelebrowana przez bp Henryka Ciereszkę, Administratora Archidiecezji Białostockiej, księży profesorów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz kapłanów przybyłych z Archidiecezji była również dziękczynieniem w 42. rocznicę święceń biskupich abp. Edwarda Ozorowskiego.

Na zakończenie Eucharystii kapłani i wierni polecali śp. abp. Wojciecha Ziembę Bożemu miłosierdziu w modlitwie Anioł Pański.


16 listopada 2000 r. w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia papież Jan Paweł II mianował ówczesnego biskupa ełckiego Wojciecha Ziembę Arcybiskupem Metropolitą Białostockim. Kanonicznie objął on Archidiecezję Białostocką i odbył uroczysty ingres do archikatedry 9 grudnia 2000 r. W czasie swojej posługi pasterskiej troszczył się o rozwój ośrodków duszpasterskich w archidiecezji, tworząc 20 nowych parafii oraz reorganizując sieć dekanalną. Z jego inicjatywy zostało wybudowane Centrum Administracyjno-Pastoralne – budynek Kurii Metropolitalnej. Zorganizował I Kongres Eucharystyczny Archidiecezji Białostockiej (2005) i Kongres Miłosierdzia Archidiecezji Białostockiej (2006). Włożył wiele wysiłku w propagowanie kultu Miłosierdzia Bożego i proces beatyfikacyjny ks. Michała Sopoćki. 

30 maja 2006 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI Arcybiskupem Metropolitą Warmińskim. Funkcję tę pełnił do przejścia na kanoniczną emeryturę 15 października 2016 r. 

Abp Wojciech Ziemba zmarł 21 kwietnia 2021 roku, w wieku niemal 80 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27 kwietnia w bazylice archikatedralnej św. Jakuba Apostoła w Olsztynie. Został pochowany w krypcie arcybiskupów warmińskich w olsztyńskiej archikatedrze.