Dzień rozpoczął się od Eucharystii w szudziałowskim kościele, której przewodniczył bp Henryk Ciereszko. Homilię wygłosił kierownik pielgrzymki, ks. Łukasz Żuk. Nawiązał w niej do radości - drugiego spośród owoców Ducha Świętego, o którym pisze św. Paweł w Liście do Galatów.

Już na pierwszym etapie do pątników dołączył Metropolita Białostocki, abp Tadeusz Wojda, który wędrował z pielgrzymami aż do Kuźnicy. Tam też, na tak zwanej Golgocie Wschodu, poprowadził krótką modlitwę w intencji poległych za Ojczyznę i wygłosił słowo do pielgrzymów i zgromadzonych tam okolicznych mieszkańców i przedstawicieli lokalnego samorządu. "Ci, za których się tutaj modlimy, słowa takie, jak Bóg, honor i Ojczyzna, mieli wypisane przede wszystkim w sercu, nie tylko na sztandarach" - mówił Arcybiskup.

Po przejściu do kościoła parafialnego pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy pielgrzymi zakończyli dzień modlitwą wieczorną i błogosławieństwem Arcybiskupa.

GALERIA ZDJĘĆ

Relacje i galerie zdjęć z kolejnych dni pielgrzymowania na stronie internetowej Pieszej Pielgrzymki do Wilna.