Abp Ozorowski zauważył, że białostockie środowisko akademickie prężnie się rozwija. Pracowników białostockich wyższych uczelni i studentów zachęcał do nieustannego odkrywania prawdy, do podejmowania nowych wyzwań, nie tylko naukowych, ale także do odważnego angażowania się w sprawy społeczeństwa i Kościoła.

W homilii ks. dr Bogdan Skłodowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej podkreślał, że przedmiotem szczególnej troski wszystkich środowisk, także środowisk akademickich, powinna być rodzina. „Ludzie nauki winni stać na straży najwyższych wartości. Ludzie nauki winni bowiem być w szczególny sposób wiernymi sługami Prawdy – sługami, nie właścicielami. Niektórym środowiskom zdaje się dziś przeszkadzać Prawda, zdaje się być niewygodną. Przeszkadza to, że Kościół w swoim nauczaniu opartym na Chrystusowej Ewangelii nazywa rzeczy po imieniu – dobro nazywa dobrem, a zło nazywa złem, niezależnie od tego, kto je popełnia!” - mówił.

Kaznodzieja zwrócił uwagę, że człowiek nie może być kreatorem prawdy, może być „tylko i aż jej sługą i świadkiem. Prosił zebranych na Eucharystii do bezgranicznego zaufania Chrystusowi, zawierzenia Mu i pozostania wiernymi Jego nauce. „Z pewnością czasem trzeba będzie popłynąć pod prąd. Czasem może komuś trzeba będzie się narazić. Czasem pewnie wykażemy się brakiem politycznej poprawności. Być może będziemy staroświeccy w oczach decydentów z Brukseli. Ale dla Chrystusa-Prawdy warto zapłacić każdą cenę!” – apelował.

Ks. Skłodowski prosił o modlitwę za środowiska akademickie miasta Białegostoku, władze uczelni, profesorów i wykładowców, wszystkich pracowników oraz studentów: „Módlmy się również za wszystkie rodziny i za Ojców synodalnych trwającego w Rzymie synodu poświęconego rodzinie. Módlmy się wreszcie za siebie nawzajem, prosząc dla nas wszystkich o mądrość serca na ten nowy rok akademicki, o mądrość, której źródło jest w Bogu”.

Na Eucharystii rozpoczynającej nowy rok akademicki zgromadzili się rektorzy, prorektorzy, dziekani, przedstawiciele senatów wszystkich białostockich uczelni wraz z pracownikami administracji, przedstawiciele lokalnych władz, profesorowie i alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz liczni studenci. We wspólnej modlitwie uczestniczyli również stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Przybyli do archikatedry powierzali Bogu nowy rok pracy 2015/2016, otwarty już uroczyście na białostockich uczelniach. Ks. dr Adam Miastkowski, duszpasterz akademicki zachęcał, by podejmowany trud złożyć w ręce Boga. Studentom życzył, „by dobrze wykorzystali to, co im oferują studia na naszych uczelniach i by wytrwali w mogących się pojawić przeciwnościach”.

Białostockie duszpasterstwa akademickie, zrzeszające studentów Stolicy Podlasia, działają przy archikatedrze oraz przy kościołach pw. św. Rocha i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

Duszpasterstwo Akademickie zaprasza studentów na Mszę św. akademicką w każdą niedzielę o godz. 19.30 w archikatedrze białostockiej, a także do uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak spotkania, konwersatoria, nabożeństwa czy wyjazdy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.da.bialystok.pl.