2 września, wręczając nowemu proboszczowi w Kurii Metropolitalnej Białostockiej dekret erygujący nowa parafię, abp Tadeusz Wojda mówił: „Ogromnie się cieszę, że doszło do tego ważnego momentu erygowania parafii – choć oficjalne dekret wejdzie w życie 18 września. Na początku trzeba będzie tworzyć parafię. Zdaję sobie sprawę, że jest to duży wysiłek… Trzeba zacząć gromadzić ludzi, a parafia będzie wzrastać razem z kościołem, z waszą obecnością. Oby to wszystko odbywało się w pięknej symbiozie i zatroskaniu o ludzi. Gratuluję i bardzo się cieszę się, że będziemy mogli współpracować”.

Ks. Paweł Bucki podziękował metropolicie za zaufanie. „Zrobię wszystko, żeby tego zaufania nie zawieść” – dodał.

Zdaniem abp. Wojdy obecność Księży Jezuitów wniesie w diecezję nowy charyzmat, co jest bardzo cenne. „Wspólnota diecezjalna powinna mieć różne charyzmaty w swoim bogactwie duchowym i duszpasterskim. Ojcowie Jezuici na pewno wniosą wraz ze swoją obecnością swoistą formację, rekolekcje ignacjańskie, wyjątkową duchowość, polegającą na całkowitym zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi, złożeniu w Nim całej nadziei i dyspozycyjności. Liczę, że będą oni otwarci także na formowanie naszych kapłanów i dawanie im tego, co najpiękniejsze w życiu duchowym” – stwierdził .

Zauważył również, że wśród ludzi świeckich jest coraz większe zapotrzebowanie na pogłębioną formację życia duchowego. „Tej formacji tak bardzo dziś potrzeba, gdyż wiemy, że istnieje postępujący proces zubożania religijnego społeczeństwa. Wielokrotnie miałem okazję obserwować, w innych krajach Europy i nie tylko, że wszelkie miejsca rekolekcyjne, centra duchowości są oblegane przez świeckich. I u nas jest taka potrzeba. Patrząc choćby na nasze, pallotyńskie domy formacyjne muszę stwierdzić, że są one zawsze pełne ludzi, i to jest jakaś odpowiedź na wyzwania czasu. Dlatego ogromnie się cieszę się, że zgromadzenie Księży Jezuitów u nas będzie” - zaznaczył.

21 września o godz. 18.00, w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 108, abp. Wojda odprawi pierwszą Mszę św. z odczytaniem dekretu erekcyjnego. Jest to miejsce tymczasowej kaplicy, gdyż nowa parafia nie ma jeszcze swojego kościoła.

„Plany duszpasterskie są bardzo proste. Chcemy spotkać się z ludźmi: zobaczyć, gdzie oni są, czym żyją i razem z nimi szukać Pana Boga, zobaczyć, jakie są faktycznie ich potrzeby i czego ta wspólnota wiary będzie potrzebować, aby móc wzrastać. Na grupy i wspólnoty przyjdzie czas później” – mówił ks. Paweł Bucki.

Parafia św. Stanisława Kostki w Wasilkowie została wydzielona z parafii NMP Matki Miłosierdzia. Granice nowo utworzonej parafii stanowią: od wschodu – granice administracyjne wsi Nowodworce; od południa – granica administracyjna Miasta Białystok; od zachodu – linia kolejowa Białystok - Sokółka do rzeki Supraśl; od północy – rzeka Supraśl do przecięcia z ul. Białostocką, z wyłączeniem Wodociągów Białostockich Sp. z oo. oraz kompleksu hotelowego „Jard”, do granicy administracyjnej wsi Nowodworce.

Do parafii pw. św. Stanisława Kostki należeć będą wierni mieszkający na osiedlu Dolina Cisów, przy ul. Nadawki, Cisowej, Dereniowej i ulicach przyległych oraz inni wierni zamieszkali w granicach parafii.

Parafia św. Stanisława Kostki zostaje włączona do dekanatu Wasilków.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Archidiecezją Białostocką a Prowincją Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa Jezusowego z dnia 29 lipca 2019 r. , kościół parafialny będzie kościołem zakonnym.