Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele katolickim Adwent. Jest to czas, który ukierunkowuje nasze myśli i serca na powtórne przyjścia Jezusa Chrystusa w chwale oraz bezpośrednio przygotowuje do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Ten podwójny charakter Adwentu wskazuje na pilną potrzebę czuwania w naszym życiu, albowiem na przyjście Boga trzeba być zawsze przygotowanym. Do tego wzywa dzisiejsza Ewangelia słowami: „czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21,36).

Potrzebę czujności jeszcze pełniej obrazują słowa Jezusa: „To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Łk 12, 39-40). Tak jak gospodarz nie wie, kiedy przyjdzie złodziej, tak i my nie znamy dnia ani godziny przyjścia Syna Człowieczego. Aby nie było za późno, musimy być czujni i odpowiedzialni za swoje życie.

Do czujności wzywa nas także obecna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Jest to zarazem wezwanie do odpowiedzialności za los Ojczyzny, która jest przecież naszym wspólnym domem. Docierający na wschodnią granicę migranci są ofiarami niedopuszczalnych rozgrywek w polityce międzynarodowej. Wykorzystywanie ludzkich dramatów przez stronę białoruską do prowadzenia działań przeciwko Polsce i Unii Europejskiej należy stanowczo potępić. Kościół katolicki od początku kryzysu migracyjnego niesie migrantom pomoc w miarę swoich możliwości, a dokonuje się to przede wszystkim za pośrednictwem Caritas Polska i Caritas naszej Archidiecezji.

Składam serdecznie podziękowanie żołnierzom Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji za pełną oddania i skuteczną ochronę naszych granic. Jednocześnie proszę o modlitwę za nich oraz ich rodziny, które z niepokojem oczekują powrotu swoich najbliższych do rodzinnych domów. Proszę równocześnie, aby we wszystkich parafiach naszej Archidiecezji w każdą niedzielę po Mszach św. była odmawiana Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi oraz o dar pokoju i pojednania między narodami. Niech Bóg ma Polskę w swojej opiece.

Na owocne przeżywanie Adwentu i prostowanie ścieżek swojego życia na spotkanie z przychodzącym Panem, udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Abp Józef Guzdek   
Metropolita Białostocki