Metropolita białostocki przywołał w homilii słowa z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, według którego rozumna służba Boża jest możliwa wówczas, gdy „nie bierze się wzoru z tego świata, lecz przemienia się przez odnawianie umysłu, aby umieć rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”.

Zauważył, że na kartach Nowego Testamentu wielokrotnie zostały zapisane słowa: „rozum”, „rozumienie”, „zrozumienie”. „Czy tylko służba Boża ma być rozumna? Owszem, to jest niezwykle ważne! Jednak apel o rozumne działanie dotyczy także naszego życia, w tym naszego odniesienia do otaczającego nas świata i wszelkich stworzeń” – stwierdził.

Abp Guzdek przypomniał, że z tekstów biblijnych płynie czytelny apel o odpowiedzialne kształtowanie otaczającego nas środowiska naturalnego i rozumne korzystanie z dóbr tego świata, gdyż „wszystko, co nas otacza, jest niejako «pożyczone», a więc nie możemy tego zawłaszczyć tylko dla siebie, dla jednego pokolenia”.

„Troska o dobro wspólne, jakim są obszary leśne, w sposób szczególny została powierzona w naszej Ojczyźnie służbie leśnej. Słowo «służba» jest w tym miejscu najwłaściwsze! Całe zastępy ludzi wykształconych, odpowiednio przygotowanych, z ogromnym doświadczeniem, już od ponad stu lat troszczą się o to, aby polskie lasy miały się dobrze. Ten skarb narodowy jest w dobrych rękach i odpowiedzialnie zarządzany. (…) Leśnicy to dobrzy i zaradni gospodarze lasów’ – zaznaczał.

Hierarcha, zwracając się do przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i Polskiego Związku Łowieckiego podkreślał, że ich służba „zasługuje na uznanie i wdzięczność, ponieważ jest rozumna i odpowiedzialna”.

Do wszystkich zgromadzonych skierował zaś słowa: „Musimy mieć świadomość ogromnej odpowiedzialności przed Stwórcą za to, co po nas zostanie, wszak jesteśmy tylko gośćmi, na jakiś czas, w wielkim Bożym domu, jakim jest świat”.

„W historii naszej Ojczyzny przejawem patriotyzmu była walka z bronią w ręku o odzyskanie lub zachowanie jej niepodległości. Polska ziemia przesiąknięta jest krwią jej obrońców. Są wśród nich także ludzie w zielonych mundurach – leśnicy. O tym zapomnieć nie można! Polska to nie tylko wioski i miasta oraz tereny uprawne, ale także lasy. A najlepsi, sprawdzeni gospodarze leśnych terenów to ci z orzełkiem na czapce” – przypominał metropolita białostocki, zachęcając leśników, aby nadal mądrze i odpowiedzialnie strzegli narodowego skarbu.

„Nie jesteśmy ostatnim pokoleniem żyjącym w kraju nad Wisłą. Mamy nadzieję, że dzięki służbie polskich leśników i myśliwych, tym, którzy przyjdą po nas, zostawimy zadbane lasy, w których będzie można oddychać świeżym powietrzem, słyszeć odgłosy różnych zwierząt oraz śpiew ptaków wielbiących Stwórcę” – stwierdził na zakończenie.

Uroczystości w Świętej Wodzie rozpoczęły się na Górze Krzyży. Tam, w hołdzie leśnikom i myśliwym poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej, złożono wieńce i zapalono znicze pod Krzyżami Leśników i przy kapliczce Świętego Huberta, a ks. kan. Stanisław Chim, archidiecezjalny kapelan leśników, poświęcił kapliczkę z wizerunkiem świętego patrona – pustelnika Jana Gwalberta.

Po przejściu przed ołtarz polowy ks. prał. Andrzej Horaczy, kapelan Związku Łowieckiego, odmówił modlitwę za zmarłych w ubiegłym roku leśników i myśliwych.

Osoby zasłużone odebrały z rąk Andrzeja Józefa Nowaka, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, wyróżnienia – kordelasy, ozdobną broń leśników polskich.

W uroczystościach uczestniczyli: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Nowak, Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego z Białegostoku Dariusz Krasowski, a także z Suwałk – Wojciech Zaniewski, przedstawiciele innych służb mundurowych wraz z pocztami sztandarowymi oraz liczni pracownicy Lasów Państwowych wraz z rodzinami.

Po Mszy. św. uczestnicy pielgrzymki przeszli do Lasu Benedykta XVI, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę. Las ten w kształcie krzyża został zasadzony z nasion poświęconych przez papieża Benedykta XVI podczas pielgrzymki do Polski, 26 maja 2006 r., w czasie Mszy św. w Warszawie.