Wydarzenie miało związek ze Światowym Dniem Uchodźcy (World Refugee Day), który przypada 20 czerwca i został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 r. Święto jest upamiętnieniem odwagi, siły oraz determinacji uchodźców na całym świecie. W wielu krajach organizowane są uroczyste wydarzenia kulturalne i spotkania, które mają na celu przybliżenia problematyki uchodźstwa.

Papież Franciszek podkreśla, że istnieje obowiązek pomocy uchodźcom i apeluje do wszystkich katolików, aby pomagali wszystkim zmuszonym do ucieczki z krajów ogarniętych wojną i prześladowaniami. Według statystyk Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) liczna uchodźców wynosi ponad 10 milionów osób.

Jak pisze papież Franciszek: „Ostatecznym sensem naszej wędrówki na tym świecie jest poszukiwanie prawdziwej ojczyzny, królestwa Bożego zainaugurowanego przez Jezusa Chrystusa, które znajdzie swoje pełne urzeczywistnienie, gdy On powróci w chwale”.

Spotkanie w Kozińcach rozpoczęła Eucharystia w kościele parafialnym. Następnie ok. 150 osób wzięło udział we wspólnym spotkaniu. Atrakcją były dania z kuchni ukraińskiej przygotowane przez Witę, Ukrainkę z firmy „Pruszynka”. Barszcz ukraiński, pierogi i lemoniada szybko znalazły amatorów wśród licznie zgromadzonych uczestników. W czasie spotkania odbył się mini konkurs wiedzy o Ukrainie oraz można było nauczyć się wielu zwrotów w języku naszych wschodnich sąsiadów. 

Obecni uchodźcy podkreślali wielką życzliwość, jaka ich spotkała ze strony Polski. Na zakończenie spotkania proboszcz parafii ks. Aleksander Dobroński zacytował słowa papieża Franciszka: „Jeśli chcemy współpracować z naszym Ojcem Niebieskim w budowaniu przyszłości, czyńmy to razem z naszymi braćmi i siostrami migrantami i uchodźcami. Budujmy ją już dziś! Ponieważ przyszłość zaczyna się dzisiaj i zaczyna się od każdego z nas”.