„Archidiecezja Białostocka otrzymała nowego Arcybiskupa Metropolitę. Cieszymy się i przyjmujemy tę nominację otwartymi sercami. Na pewno czekają tu na niego nowe wyzwania, które będziemy wspólnie podejmować. Ufamy, że z Bożym błogosławieństwem, pod opieką Matki Bożej Miłosierdzia to dzieło będzie pięknie prowadzone” – mówił po odczytaniu nominacji Bp Henryk Ciereszko, Administrator Archidiecezji.

„Życzę nowo mianowanemu Arcybiskupowi, aby został u nas życzliwie przyjęty, mógł pięknie pracować, służąc lokalnej wspólnocie - wiernym świeckim i kapłanom, prowadząc ich drogami służby Bogu i Kościołowi. Cieszymy się, zapraszamy, czekamy w Białymstoku” - dodał.

Po ogłoszeniu nominacji pracownicy Kurii Metropolitalnej Białostockiej zgromadzili się w kaplicy na modlitwie w intencji nowego Arcypasterza.

-------------------

„Papieską nominację przyjmuję jak żołnierz. Jest rozkaz, jest polecenie, trzeba je wykonać” – powiedział po ogłoszeniu nominacji dla Radia Watykańskiego Abp Józef Guzdek. Podziękował Ojcu Świętemu za zaufanie, jakim go obdarzył, wyznaczając mu nowe zadania. 

Abp Guzdek zaznaczył, że w pełnieniu nowej posługi pomocne mu będzie to, czego nauczył się w diecezji polowej. „Będę chciał służyć, bo wojsko mnie tego nauczyło” - zaznaczył.

Nowy Metropolita Białostocki podkreślił też, że „w ordynariacie polowym nauczył się Polski, poznał całą Ojczyznę i wie, że nie dzieli się ona na Wschód i Zachód, Północ i Południe, podział przebiega przez ludzkie serce”. „Nauczyłem się więc otwartości do każdego człowieka bez względu na miejsce zamieszkania i to jest wielki zysk z tej posługi ponad dziesięcioletniej w ordynariacie polowym”.

„Jestem otwarty na współpracę z kapłanami, z osobami świeckimi, bo wszyscy od chrztu stanowimy wspólnotę uczniów Chrystusa. Do posługi biskupiej zrodzony zostałem w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i ciekawe jest to, że idę do ośrodka, gdzie kult Bożego Miłosierdzia jest szczególnie rozwinięty. Były kapelan Wojska Polskiego bł. ks. Michał Sopoćko jest mi osobą bardzo bliską. Chciałbym w takim duchu, w duchu miłosierdzia sprawować swoją posługę w Archidiecezji Białostockiej” - dodał.

-------------------

Bp Józef Guzdek urodził się 18 marca 1956 r. w Wadowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1981 r. w krakowskiej katedrze na Wawelu przez posługę kard. Franciszka Macharskiego. Przez 13 lat pełnił posługę wikariusza w parafiach archidiecezji krakowskiej, a następnie przez 4  lata był prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej.

W 1998 r. uzyskał tytuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W kolejnych latach pełnił funkcje: kierownika Studium Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej, dyrektora Wydawnictwa św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, a następnie rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

14 sierpnia 2004 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Święcenia biskupie przyjął 15 września 2004 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dewizą jego posługiwania są słowa: „In Te Domine speravi” (Tobie, Panie, zaufałem).

4 grudnia 2010 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem polowym Wojska Polskiego. Ingres do katedry polowej w Warszawie odbył 19 grudnia 2010 r.

W 2011 r. ukończył kurs oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we  Wrocławiu (obecnie: Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu). 1 sierpnia 2015 r. został mianowany na stopień generała brygady.

16 lipca 2021 r. papież Franciszek mianował bp Józefa Guzdka arcybiskupem metropolitą białostockim.


Decyzją Stolicy Apostolskiej posługę biskupią w ordynariacie polowym w charakterze administratora apostolskiego będzie pełnił do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego.

Konferencja Episkopatu Polski powierzyła mu następujące funkcje: Wiceprzewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich (2010-2021), Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Kombatantów i Weteranów (2011-), Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Harcerzy (2011- ), Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Policji (2011- ), Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei (2011- ) oraz Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Służby Celnej (2011-2017).