Tegoroczne zajęcia odbyły się w Księżynie koło Białegostoku. Do tej miejscowości przyjechała młodzież z Białegostoku, Choroszczy, Ełku, Łap i Chełch. Głównym tematem wyjazdu były zajęcia historyczne nawiązujące do setnej rocznicy urodzin prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Druhny i druhowie w ramach zajęć uczestniczyli w zajęciach programowych, wędrówkach, rajdach, festiwalach i zabawach na świeżym powietrzu. Do najciekawszych należały: wizyta w gabinecie prezydenta Kaczorowskiego w kampusie uniwersyteckim, spotkanie z żołnierzami w jednostce wojskowej, wizyta olimpijczyków oraz wspólne spotkanie przy ognisku w majątku Howieny.

Nie mogło też zabraknąć wspólnej modlitwy. Wszyscy brali udział w nabożeństwach w parafii św. Józefa w Księżynie, gdzie serdecznie witał uczestników ks. proboszcz Mirosław Holeczek. W trakcie nabożeństw kapelani dzielili się refleksjami na temat wiary i wierności zasadom zawartym w Ewangelii. Opiekunami duchowymi młodzieży spod znaku lilijki byli: ks. Aleksander Dobroński (drużynowy 1 PDH „Faustyna”) oraz ks. Tadeusz Białous (Ełk), ks. Józef Łupiński (Łapy) oraz ks. Wojciech Luto (Chełchy). W wypoczynku uczestniczyli też alumni Harcerskiego Kręgu Instruktorskiego w Ełku.

Realizacja programu zimowisk nie byłaby możliwa bez wsparcia ludzi dobrej woli: dyrektora szkoły Mirosława Guzewicza, Urzędu Miasta w Białymstoku i sponsorom. Za ich pomoc należą się im serdeczne podziękowania.

Ferie zimowe już za nami, ale harcerze już myślą o akcji wakacyjnej. Tegoroczny wyjazd duszpasterski planowany jest do bazy duszpasterstwa w Opartowie koło Rajgrodu oraz na Słowację i do Budapesztu.