Placówka funkcjonuje od 1999 r. i przebywa w niej obecnie 20 księży. „Bardzo się cieszymy z tego daru. Łóżko jest nam bezwzględnie potrzebne. Zdarzało się, że musieliśmy korzystać z Wypożyczalni Sprzętu Medycznego prowadzonej przez Caritas, a teraz będziemy mieć je na stałe. Obecnie skorzysta z niego 91-letni, schorowany ksiądz” - mówi ksiądz Stanisław Hodun, dyrektor Domu.