W uroczystościach wziął udział Abp Senior Stanisław Szymecki, Bp Henryk Ciereszko oraz kapłani białostockiego prezbiterium, księża profesorowie i moderatorzy Seminarium Duchownego, alumni i siostry zakonne, rodziny księży neoprezbiterów, zaproszeni goście oraz licznie przybyli wierni.

W homilii Metropolita Białostocki ukazał charakter i godność sakramentu kapłaństwa. Przypomniał również obowiązki z niego płynące. „Wszystkim głoście słowo Boże, które sami z radością przyjęliście. Rozważajcie prawo Boże, wierzcie w to, co przeczytacie, nauczajcie tego, w co uwierzycie i pełnijcie to, czego innych będziecie nauczać. Z nieustanną radością i prawdziwą miłością pełnijcie urząd posługiwania Chrystusa Kapłana, nie szukając korzyści własnej, lecz Jego chwały" - mówił Abp Ozorowski.

Kandydatom do kapłaństwa nakazywał: "Starajcie się łączyć wiernych w jedną rodzinę, abyście przez Chrystusa, w Duchu Świętym mogli doprowadzić ich do Ojca. Miejcie zawsze przed oczami przykład Dobrego Pasterza, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć oraz szukać i zbawiać to, co zginęło".

Następnie, po litanii do Wszystkich Świętych, Pasterz Kościoła białostockiego przez włożenie rąk i modlitwę święceń, udzielił siedmiu diakonom, którzy wcześniej wobec zebranych wyrazili wolę przyjęcia święceń kapłańskich i złożyli przyrzeczenia czci i wierności biskupowi i jego następcom, Sakramentu Święceń w stopniu prezbiteratu.

Na zakończenie liturgii Rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, ks. prof. Adam Skreczko odczytał neoprezbiterom dekrety, które wręczył im Arcybiskup Metropolita, kierujące ich do posługi w następujących parafiach: ks. mgr Artura Adama Anuszkiewicza do parafii pw. Krzyża Świętego w Grabówce, ks. mgr Piotra Bogutę do parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku, ks. mgr Piotra Buśko do parafii pw. św. Karola Boromeusza w Białymstoku, ks. mgr Wojciecha Łapicza do parafii pw. św. Antoniego w Sokółce, ks. mgr Adama Jana Micuna do parafii pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku, ks. mgr Tomasza Rogowskiego do parafii pw. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku, ks. mgr Pawła Żukowskiego do parafii pw. św. Karola Boromeusza w Białymstoku.

Przed końcowym błogosławieństwem Arcybiskup Metropolita wyraził swą dumę, że w Kościele białostockim nie brakuje kapłanów. Stwierdził, że „najbardziej widać jak ważne jest powołanie kapłańskie tam, gdzie zabrakło kapłanów i wskutek tego kościoły pustoszeją”. Przypomniał, że kapłani diecezji białostockiej, pomimo, że jest to jedna z najmniejszych diecezji, pracują niemal na całym świecie. „To pozwala nam z pewną satysfakcją spojrzeć na nas samych, na nasze rodziny, na posługiwanie duszpasterskie” – zauważył.

Hierarcha zachęcał do modlitwy o nowe i godne powołania oraz polecał nowo wyświęconych kapłanów trosce i modlitwie wszystkich wiernych. „Oni tak wiele przyrzekali i tak wiele dziś ślubowali. Przed nimi teraz długie życie wypełniania tych obowiązków. A ponieważ współczesny świat jest trudny, będą ciągle potrzebowali nowych łask, wstawiennictwa i wsparcia z naszej strony. Oby nigdy im ich nie zabrakło”- prosił zebranych.

Neoprezbiterom zaś życzył, aby nigdy nie zwątpili, że Chrystus ich powołał: „Obyście nie wpadli w nudę, rutynę czy spowszednienie. Zaczynajcie każdy dzień z nowym zapałem, entuzjazmem, radością, gdyż takich kapłanów Pan dziś potrzebuje”.

Jak podkreśla Rektor białostockiego Seminarium Duchownego, ks. prof. Adam Skreczko, „dzisiejszy dzień to czas szczególnej radości, gdyż nasza uczelnia zbiera owoce swoich wysiłków wychowawczych i formacyjnych. Wierzę, że Bóg sprawi, iż będą one jak najlepsze”. Ks. Rektor przypomina, że tegoroczni neoprezbiterzy „są pierwszym rocznikiem kapłanów z czasu pontyfikatu Papieża Franciszka i jednocześnie sakrament święceń przyjęli w tak ważnym dla Kościoła Roku Wiary”. „Są to szczególne znaki, wyzwania i wskazówki dla młodych kapłanów” – dodaje.

Liturgia sakramentu święceń została poprzedzona złożeniem przez diakonów wyznania wiary oraz przyrzeczeń wierności nauce i tradycji Kościoła. Ceremonia ta odbyła się w obecności arcybiskupa metropolity oraz księży wychowawców i alumnów w kaplicy seminaryjnej. Następnie diakoni otrzymali z rąk rektora dyplomy ukończenia studiów w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku.

Świecenia kapłańskie są uwieńczeniem 6-letniej formacji w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Wszyscy absolwenci tej uczelni uzyskują tytuł magistra teologii. Wraz z tegorocznymi neoprezbiterami, w Białymstoku od 1945 roku  wyświęconych zostało 608 kapłanów. Posługują na terenie swojej archidiecezji oraz poza granicami Polski m. in. we Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Belgii, Grecji, Francji, Irlandii, USA, Kanadzie, na Białorusi, w Uzbekistanie oraz na misjach w Argentynie. Obecnie inkardynowanych do archidiecezji jest 410 kapłanów.