Harcmistrz Anna Kaliszewska (1950-2020) była nauczycielką i przez 30 lat prowadziła szkolną drużynę harcerską. Wychowała wiele pokoleń druhen i druhów w duchu miłości do Boga i Ojczyzny. Jak wspominał jeden z uczniów, nawet w czasach socjalistycznych organizowała w czasie obozów Msze harcerskie, co spotykało się z represjami ze strony władzy ludowej. Przez wiele lat współdziałała z duszpasterstwem harcerskim pomagając w organizacji „białej służby”, pielgrzymek i wieczornic patriotycznych. Wielokrotnie przyjeżdżała do Opartowa, gdzie jak wspominają jej wychowankowie „lubiła spędzać czas z harcerzami, modlić się i cieszyć każdą chwilą obcowania z naturą”.

Tablica pamiątkowa powstała z inicjatywy wychowanka Kamila Więcko, a ufundowana przez ks. Aleksandra Dobrońskiego. We Mszy św. i odsłonięciu tablicy uczestniczyli także kapelani harcerscy: ks. Tadeusz Białous (Diecezja Ełcka), ks. Józef Łupiński (Diecezja Łomzyńska) i ks. Sebastian Barwiejuk. W 80 osobowym gronie uczestników byli także harcerze z Białegostoku, Ełku i Kozińc a także zuchy, seniorzy i nauczyciele.

Po wspólnym obiedzie wszyscy zasiedli w harcerskim kręgu przy ognisku, aby jeszcze raz wspomnieć przygody z harcerskiego szlaku i zaśpiewać pieśni, które zawsze będą przypominać o druhnie Annie, która odeszła na wieczną wartę.