Srebrny Jubileusz Metropolii Białostockiej


Umiłowani w Chrystusie Panu Diecezjanie!

W tym roku przeżywamy srebrny jubileusz Archidiecezji i Metropolii Białostockiej. Powstała ona 25 marca 1992 r. decyzją Jana Pawła II w bulli „Totus Tuus Poloniae populus”. Było to wydarzenie ogromnie ważne dla Kościoła na Białostocczyźnie. Kończyło ono bowiem okres tymczasowości, wprowadzonej przez zmianę granic po II wojnie światowej. Metropolia Wileńska znalazła się wtedy w obrębie Litwy, Białorusi i Polski. Władze komunistyczne w naszej Ojczyźnie czyniły wszystko, aby wymazać ślady po Archidiecezji Wileńskiej. Nie szło im to łatwo, bo w Białymstoku znalazły siedzibę: Kuria Archidiecezjalna Wileńska, Wyższe Seminarium Duchowne i zamieszkał tu arcybiskup Romuald Jałbrzykowski. Utrzymała się też administracja parafialna. Stosowano różne szykany, aby dziedzictwo wileńskie znikło z pamięci wierzących.

Na szczęście do tego nie doszło. W świątyniach zanoszono modlitwy do Matki Bożej Ostrobramskiej. Jej wizerunek umieszczano w kaplicach i domach. Także w uroczystościach ogólnopolskich żywo pamiętano o Kościele białostockim. Tu przy udziale Episkopatu Polski świętowano Millenium Chrztu Polski, tu również odbywała się peregrynacja wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Dziś można powiedzieć, że czas ucisku nie załamał ludzi, lecz jeszcze bardziej umocnił wszystkich, którzy wyrastali ze starodawnych korzeni.

Dało to możliwość do odwiedzenia w 1991 r. Białegostoku przez papieża Jana Pawła II i następnie ogłoszenia bulli reorganizującej administrację kościelną na tym terenie. Odtąd Kościół na Białostocczyźnie rozwijał się już w normalnych warunkach, umacniał się i wzrastał. Powstały nowe parafie, wybudowano wiele nowych kościołów i kaplic. Stanowi to dla nas powód do dumy i radości.

Działalność Kościoła wywiera duży wpływ na życie społeczne. Strzeże on bowiem fundamentów ładu społecznego. Głoszona Ewangelia uczy ludzi o ich celu ostatecznym i drodze, która do jego osiągnięcia prowadzi. Ukazuje również godność człowieka i prawdziwe wartości, o które trzeba zabiegać. Bez Ewangelii, nie wiedzielibyśmy, kim jesteśmy i po co żyjemy. Dziś możemy się cieszyć z tego, że miasto Białystok wypiękniało, że żyjemy tu w zgodzie, mimo zróżnicowania religijnego, wyznaniowego, etnicznego i kulturowego. Budujemy wolność w różnorodności.

Uroczysty obchód jubileuszu odbędzie się w niedzielę 23 kwietnia 2017 r. w kościele Miłosierdzia Bożego w Białymstoku o godz. 15.00, przy udziale gości z kraju i z zagranicy oraz miejscowych władz rządowych i samorządowych. Do uczestnictwa w tej uroczystości zapraszam wszystkich mieszkańców Archidiecezji i Metropolii. Niech to będzie wspólne dziękowanie Bogu za wszystko, co nam uczynił. Bądźmy mocni naszym zjednoczeniem w wierze i miłości, a Bóg niech nam błogosławi.


Abp Edward Ozorowski
Metropolita Białostocki