W tym szczególnym dniu nowym lektorom licznie towarzyszyli ich rodziny i bliscy. Błogosławieństwo do pełnienia służby lektora stanowi zwieńczenie kursu, który przeszli wszyscy kandydaci.

Lektor jest w sposób szczególny ustanowiony do proklamowania słowa Bożego w czasie celebracji liturgicznych. Czyta czytania mszalne, śpiewa psalm responsoryjny oraz podaje intencje modlitwy powszechnej. Sobór Watykański II szerzej otworzył wiernym skarbiec Słowa Bożego, dlatego posługa lektora jest niezwykle ważna w dzisiejszym Kościele.

Po wakacjach Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza rozpocznie kolejną edycję diecezjalnego kursu lektora.