Spotkania zaczynały się adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 14:30. Następnie, o godz. 15:00 miała miejsce modlitwa Koronką i Msza św., po której kapłani posługujący w Sanktuarium: ks. proboszcz Andrzej Kozakiewicz, ks. Krzysztof Chajter, ks. Sławomir Kamieński, ks. Mirosław Stankiewicz oraz ks. kmdr por. Jan Maliszewski wygłaszali konferencje.

Prelekcje ukazywały tematykę Miłosierdzia Bożego wobec ubogich i cierpiących, w sakramencie pokuty oraz w poszczególnych tajemnicach różańca: radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych.

Mszę św., kończącą cykl spotkań w sobotę 5 kwietnia odprawił i wygłosił konferencję Bp Henryk Ciereszko. Mówił w niej o grzechu, „jako o największym z nieszczęść, jakie mogą się przydarzyć człowiekowi”. „Nie ma wśród nas osób bez grzechu, choć niektórym (jak pisał o siostrze Faustynie ksiądz Michał - nie było w niej grzechu ciężkiego), dana jest łaska unikania okazji do klęski grzechu. To właśnie grzech niszczy miłość i naszą relację z Bogiem. Dlatego tak ważne jest, by przystępować do sakramentu pokuty” - podkreślał. „.Czasem ktoś pyta - co mam zrobić, gdyż nie umiem się spowiadać. Odpowiedź na to pytanie jest jedna: Spowiadaj się. I ufaj. To właśnie przede wszystkim w sakramencie pojednania objawia się Miłosierdzie Boże”-  mówił Bp Ciereszko. 

„Podobnie jest z modlitwą -  tym wielkim środkiem zbawienia. Jeśli nie będziemy się modlić, nie potrafimy być wierni ani Bogu, ani swoim postanowieniom. Zawsze potrzebna jest nam aktualna pomoc Boga. Dlatego dziękujmy Bogu za Jego wielkie miłosierdzie, jakie okazuje wszystkim i udziela łaski modlitwy”- prosił ksiądz Biskup.

Spotkania z Miłosierdziem Bożym, wzbudziły wielkie zainteresowanie, wyszły naprzeciw potrzebom wszystkich, którzy pragną poznawać przesłanie Bożego Miłosierdzia i osobę bł. ks. Sopoćki. Stały się wspaniałym dopełnieniem przeżywania Wielkiego Postu, pogłębiły wiedzę uczestników o teologicznych podstawach kultu Miłosierdzia Bożego, którego twórcą jest ks. Sopoćko.