W homilii Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski podkreślał, że związek zawodowy Solidarność miał i ma za cel służyć człowiekowi . Wskazywał, że wciąż aktualne są idee, które legły u jego zarania – walka o prawa człowieka i o dobro wspólne. „Związek ten zapoczątkował zmiany nie tylko w Polsce, ale w całej Europie” – zaznaczył.

Bp Stepnowski, nawiązując do czytań liturgicznych, wskazywał, że źródło ogólnoludzkiej solidarności to nie tylko pragnienia człowieka, ale wielkie pragnienie Boga – uobecnione w Eucharystii, sakramencie Ciała i Krwi Chrystusa. „Obyście wciąż czerpali z tego źródła, gdzie znajdują się korzenie tych inicjatyw, które dzisiaj podejmujecie” – zachęcał.

W przemówieniu po Mszy św. Józef Mozolewski, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność mówił: „Solidarność narodziła się z głodu prawdy i pragnienia wolności. Nie powstałaby, gdyby nie proste i potężne słowa, wypowiedziane przez największego Syna polskiej ziemi, Jana Pawła II: «Nie lękajcie się» i «Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi». Pierwsze pomogły przełamać strach przed brutalnym terrorem, którym naród był dławiony przez kilkadziesiąt lat i upomnieć się o podstawowe prawa człowieka, drugie pokazały nam jak walczyć siłą wiary, nadziei i miłości. To jego słowa stały się zaczynem, który na powrót uczynił z Polaków jeden, wolny i potężny naród”.

„Co roku odżywają wspomnienia Sierpnia roku 1980, kiedy to musieliśmy opowiedzieć się po stronie prawdy i wybrać jedyną słuszną drogę, drogę demokracji. Dziś dalej podążamy tą drogą, bo nasza misja nie dobiegła końca. Dziś, pomimo, że zmieniła się sytuacja w Polsce i w Europie, nadal jesteśmy zmuszeni walczyć o poprawę bytu społecznego, jakość życia obywateli (…). Wolność, praca, godność, płaca, o to walczyliśmy i o to walczymy dla nas, dla naszych dzieci i wnuków” – zaznaczał.

Po Eucharystii na świętowodzkiej Górze Krzyży stanął solidarnościowy krzyż, który poświęcił abp Edward Ozorowski. Zasadzony został również „dąb Solidarności”.

Przewodniczący Mozolewski podkreślał, że krzyż upamiętniający 35. rocznicę powstania NSZZ Solidarność, ma przypominać młodym pokoleniom, że wolność to nie tylko wolność słowa, ale przede wszystkim wolność ducha.

„Problemy, które podnosimy, są do rozwiązania. Wystarczy tylko dobra wola i właściwe pojmowanie problemów społecznych (…). Dzisiaj nie czas na spory polityczne, dzisiaj w drodze dialogu trzeba ratować Polskę”- stwierdził.

Po Mszy św. Podlaski Region Solidarności oraz siostra ks. Jerzego Popiełuszki Teresa Boguszewska  otrzymali medal Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki.

Z okazji 35-lecia powstania „Solidarności” w jej podlaskiej siedzibie związku przy ul. Suraskiej 1 można oglądać wystawę jubileuszową. Prezentowane są m.in.: unikatowe wydawnictwo w postaci obrazkowego kalendarium, zawierającego najważniejsze fakty i wydarzenia białostockiej działalności „Solidarności", pamiątki ze zbiorów prywatnych, plakaty, znaczki i przedmioty codziennego użytku.