Spotkanie lipcowe na poświęcone było spojrzeniu na dotychczasową działalność, a  także odważnym poszukiwaniem tematów, spotkań i miejsc, które mogą wszechstronnie rozwinąć każdego seniora. Członkowie Odnowy w Duchu Świętym zaprosili klubowiczów na Rekolekcje Trzeciego Wieku. Następnie uczestnicy spotkania zwiedzili wystawę w Galerii Ślendzińskich, która sąsiaduje z Białostocką Katedrą. W spotkaniu „w cieniu białostockiej katedry” wzięło udział ok 15 osób.

Podczas kolejnych spotkań planowane jest zapoznanie się z ponad stuletnią historią białostockiej katedry i wielowiekową Starego Kościoła Farnego (spotkanie 13 sierpnia), odwiedzenie Muzeum Sybiraków i poznanie tragicznych losów zesłańców z okresu II wojny światowej oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych (10 września), a także wysłuchanie wykładu na temat zdrowego żywienia i różnych diet (8 października). Klubowicze spotykają się również w każdy czwartek o godz. 10.00 spacer z kijami (lub bez) - zbiórka w Parku Planty przy „Praczkach”.

Kolejne spotkanie Naszego Klubu będzie miało miejsce 13 sierpnia 2013 roku o  godz. 11.00 przy zakrystii za białostocką katedrą. Nasz Klub jest oddolną inicjatywą, która znalazła swoje miejsce w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Białostockiej i jest adresowana do osób dojrzałych, seniorów, do tych, które mają przynajmniej 40 lat życia za sobą.